Recension

: Vad är antikens filosofi
Vad är antikens filosofi Pierre Hadot
2015
Daidalos
9/10

När filosofi var ett sätt att leva

Utgiven 2015
ISBN 9789171734631
Sidor 393
Orginaltitel Qu'est-ce que la philosophie antique
Översättare Jim Jakobsson
Först utgiven 1995

Om författaren

Pierre Hadot (1922–2010) var från 1991 hedersprofessor vid Collège de France. Hans forskning var till att börja med inriktad på relationerna mellan hellenism och kristendom, för att därefter fokuseras på den nyplatonska mystiken och filosofin under den hellenistiska epoken. Hans senare arbeten kretsade kring en generell beskrivning av filosofin som andligt och intellektuellt fenomen.

Sök efter boken

Idag betraktar vi för det mesta filosofi som teoretiska system, och läran om filosoferna handlar i mångt och mycket om att studera och kommentera texter. Platon och Aristoteles har lämnat efter sig en mängd texter och deras efterföljare har anammat deras idéer, och dessa är utgångspunkt till vårt moderna sätt att arbeta med filosofiska system. Men det teoretiska är bara en del i det ursprungliga filosofiska livet. Filosofisk praktik var då en absolut förutsättning för att kunna få en glimt av den vishet man hela tiden eftersträvade att komma nära.

Och en filosofisk skola handlar här framför allt om valet av ett visst levnadssätt, ett visst livsval, ett existentiellt beslut – som kräver en total livsförändring, en förvandling av hela tillvaron – och slutligen en önskan om att få leva och vara på ett visst sätt.

Platon hade inte mycket till övers för sofisterna, som han ansåg undergrävde samhällsmoralen genom sitt sätt att mot betalning lära ut bland annat retorik i syfte att studenterna skulle bli skickliga i det politiska spelet. Detta motsatt till hur de andra skolorna närmade sig kunskap, där diskussion, dialog och praktik lade grunden till studenternas individuella utveckling till sanna tänkare.

Det är väldigt spännande att läsa om den här aspekten av den filosofiska tillvaron i antiken. Det finns något lockande med dygden att leva som man lär. Speciellt som denna dygd hos de antika filosoferna inte inkräktade på någon annans liv. Det var ingen som krävde att andra människor skulle följa deras läror, utan det stod öppet för folk att söka sig till de olika skolorna av fri vilja. Förvisso kunde det vara en nagel i ögat på de styrande vilket ju blir tydligt i och med rättegången mot Sokrates. Men filosofin var på ett sätt en övning inför döden, och filosofens plikt att leva i enlighet med sina dygder förbjöd honom att bryta mot statens lagar för att undgå sitt dödsstraff. Här kan man verkligen prata om pliktetik.

Detta sätt att leva, att till fullo lägga om sitt liv efter specifika dygder och rättesnören flyttades med tiden över från filosofin till kristendomen. Traditionen att leva filosofi kom i avtagande allteftersom Sokrates efterföljare och upprätthållare av de olika skolorna dog bort och endast lämnade kvar texter för framtida generationer att studera och förhålla sig till. Filosofi blev teori. De levande och nödvändiga dialogerna blev till envägskommunikation via dessa texter och en viktig dimension föll bort.

En annan fundering man kan ägna sig åt när man läser den här boken är hur den västerländska filosofin hade sett ut idag om andra texter än just Platons och Aristoteles i lika hög grad hade funnits tillgängliga för eftervärlden. Stoikern Zenon var tydligen väldigt produktiv, men hans verk har sedan länge försvunnit, och finns bara återberättade i andra hand. Nu finns det ju ett flertal stoiker som burit traditionen, och Marcus Aurelius Självbetraktelser fungerar än i dag som källa till inspiration och stoisk praktik. Men ändå, tanken är oundviklig och spännande.

Pierre Hadot ägnade en stor del av sitt akademiska liv åt att undersöka den praktiska och andliga delen av antikens filosofi, och även kopplingarna till kristendomen. Att läsa den här boken är njutbart. Han ledsagar läsaren genom antiken på ett mycket varsamt och ödmjukt sätt, boken har ett behagligt tempo och språket är väldigt exakt (tack till översättare Jim Jakobsson). Är man det minsta intresserad av filosofi tycker jag absolut att boken ska upp på läslistan.

Kari Kapla

Publicerad: 2016-04-08 00:00 / Uppdaterad: 2016-04-07 21:12

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #6514

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?