Recension

: Mitt liv som jag minns det
Mitt liv som jag minns det George H von Wright
2001
Albert Bonniers förlag
9/10

En klok man summerar sitt liv

Utgiven 2001
ISBN 9100576816

Om författaren

Filosofen George Henrik von Wright är född 1916 i Helsingfors. Studier för Eino Kaila och Ludwig Wittgenstein. Professor i filosofi i Helsingfors och Cambridge. Fri forskare vid Finlands Akademi 1961.

Sök efter boken

Det är något visst med självbiografier. De är i vissa fall på något sätt både utlämnande och förtroliga. De är lockande men också förrädiska. Det gäller att ha i åtanke vad författaren vill med boken. Tjäna pengar, skryta eller bara sammanfatta ett liv så långt. Kanske lite av varje. Det finns så vitt jag kan se två sätt att locka läsare till denna typ av böcker; antingen kryddar man med en massa skandaler eller också har man ett tillräckligt rikt liv i bagaget så man slipper använda sig av sådana. George Henrik von Wright har ett sånt liv i sin ryggsäck!

Familjeförhållandena verkar ha varit trygga och att en akademisk bana skulle föreligga verkar stått utom tvivel redan från början. Filosofi var det som lockade mest och professorn i teoretisk filosofi vid Helsingfors Universitet, Eino Kaila, tog honom under sina vingar. Kaila, påverkad av den logiska positivismen, avläste den unge studentens potential och lotsade in honom i logikens värld. Ett avgörande skede i von Wrights liv.

Sedan blev det Cambridge för doktorandstudier och där fanns även den mytomspunne Ludwig Wittgenstein. Både Cambridge och Wittgenstein skulle liksom Kaila prägla von Wright för alltid. Det första mötet med Wittgenstein blev emellertid inte allt för kärvänligt men tiden möjliggjorde ett fruktsamt akademiskt utbyte dem emellan och gemensamma intressen lade grunden till en djup vänskap. I Cambridge skulle också von Wright tilldelas en professur i filosofi. Av ett flertal skäl kom han dock att avsäga sig ämbetet redan efter några få år. "Det var det svåraste och mest konsekvensrika beslutet i mitt liv".

Det blev Finland igen och världen. Resor, gästföreläsningar, vetenskapliga konferenser blev arbetsplatsen där von Wright presenterade sin forskning. Alla resor och föreläsningar ledde också till en massa kontakter och relationer med ett flertal av 1900-talets främsta forskare, filosofer och kulturpersonligheter. Alla möten verkar vara en ingrediens i det som drivit och fortfarande driver von Wrights tankar framåt. Livet som han minns det blir således i mångt och mycket minnen och input från människor. Och skandalerna lyser med sin frånvaro om man inte räknar en mindre schism med den österrikiske filosofen Karl Popper.

Det är inom den logisk-analytiska filosofin som von Wright gjort sin egentliga forskargärning men hans kunskaper och tankar har sträckt sig vida utöver detta ämnes gränser. Mer än intressanta är exempelvis hans tankar om vetenskapsteori där han låter etik och politik smälta samman. von Wright var länge oengagerad i politiken men med tiden och utvecklingen under 1900-talet började han alltmer att ta ställning i de världspolitiska frågorna. Det kalla kriget, Mellanösternkonflikten och främst kriget i Vietnam fick filosofen att inta en tidskritisk inställning och han vidhåller att de flesta konflikterna under den senare hälften av 1900-talet har sina rötter i kolonialismen och ekonomisk vinning. "Det onda samvetets mekanismer har ersatt kolonialismens territoriella expansion med en inte mindre krass ekonomisk imperialism."

Mycket av de tankar som efter den politiska väckelsen föresvävade von Wright presenterar han i Humanismen som livshållning (1979) och som enligt undertecknad är bland det klokaste som skrivits. Det är en samling essäer som i kort och gott går ut på att man skall hålla sig kritisk till omvärldens förlopp och händelser i förhållande till berörda individers väl.Det är mänskliga tankar som i praktiken faktiskt skulle kunna leda till en bättre värld.

George Henrik von Wright har levt ett rikt liv och det avspeglar sig väl i hans biografi och de "självrättfärdigandets sanningsskygga demoner" som han varnar läsaren för i inledningen har han i alla fall inte givit någon framträdande roll i det liv som han minns, han har helt enkelt inte haft behov av det. Det här är ett bevis för att en självbiografi inte behöver vara späckad med en massa skandaler av allsköns slag för att vara intressent. Det här verkar helt enkelt vara von Wrights liv som han minns det, varken mer eller mindre. Det räcker gott!

Per Warmark

Publicerad: 2002-01-29 00:00 / Uppdaterad: 2011-01-07 02:48

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #459

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?