Jag tycker – precis som recensenten Stina – att parallellerna som Anneli Jordahl drar mellan Stig Larsson och Ulf Lundell är intressana. Anneli Jordahl försöker ju faktiskt visa att de båda författarna inte är så himla olika varandra egentligen. Har ni reflekterat över varför Anneli Jordahl bemödat sig med att visa upp vilka likheter som finns författarna emellan? Jag misstänker att det beror på att Anneli märkt att de båda författarna bemöts på två helt skilda sätt på kultursidorna i dagstidningarna.