Recension

: Warszawas bödel
Warszawas bödel Niclas Sennerteg
2003
Historiska Media
6/10

Historia för samtiden

Utgiven 2003
ISBN 9189442954
Sidor 413

Om författaren

Niclas Sennertag är journalist och författare. Han har tidigare skrivit boken ”Stalins hämnd. Röda armén i Tyskland 1944-1945″.

Sök efter boken

I augusti 1944 anlände SS-generalen Heinz Reinefarth till Warszawa för att slå ned den polska motståndsrörelsens uppror. De tyska styrkorna nöjde sig emellertid inte med att bekämpa de väpnade motståndarna utan minst 10 000 civila barn, kvinnor och män avrättades när de försökte lämna den brinnande staden. Enligt order från Hitler och Himmler skulle hela staden jämnas med marken och innevånarna elimineras.

I Polen blev Reinefarth genast döpt till Warszawas bödel men i Tyskland blev han friand från ansvar och förklarad oskyldig vid ett flertal rättegångar efter kriget. Reinefarth gjorde istället för att sona sina brott karriär som politiker och blev innehavare av ett flertal betydande ämbeten.

Reinefarth gick från SS-general till folkvald demokrat på bara några få år. Hur var denna metamorfos möjlig? Det var frågan som journalisten och författaren Niclas Sennerteg ställde sig när han mer eller mindre snubblade över handlingar om det hela i ett arkiv.

Sennerteg började således rota vidare i fallet Reinefarth och arbetet visade sig mer komplicerat än han först hade tänkt sig. Resultatet blev den här boken där fokus visserligen ligger på huvudpersonens öde men där också de strukturella bakgrunderna till att denne lyckades med sin förvandling.

Sennerteg sätter fingret på den undflyende politiken under Adenauer där mottot hellre fria än fälla möjliggjorde för massor av nazister att återta höga samhällsposter. Till exempel fick huvuddelen av jurister och domare från nazitiden tillbaka sina ämbeten efter kriget. Inte så troligt att de kunde se objektivt på tyska krigsbrott!

Det är alltså på flera sätt ett intressant arbete som Sennerteg gjort och det hela verkar tryggt förankrat i de källor som finns tillgängliga. Författaren har goda baskunskaper om andra världskriget vilket han visade redan i hans förra bok Stalins hämnd. Den boken byggde till stora delar på ögonvittnesskildringar medan Warszawas Bödel mer är en renodlad arkivprodukt.

Varje år publiceras relativt många böcker om det andra världskriget. Vissa mer intressanta än andra! Det som gör att den här boken hamnar under rubriken mer intressanta är förutom en väl berättad och motiverad historia, de relevanta kopplingarna till samtiden. I nuläget pågår processen mot den serbiske expresidenten Milosevic i den ”internationella” krigsförbrytartribunalen i Haag och dagligen kan vi läsa om behovet av att pröva eventuella krigsförbrytare men också om motstånd mot dylika rättegångar. Det är min uppfattning att man kan lära av historien och då kan Warszawas bödel också läsas som ett aktuellt debattinlägg i en het och känsllig fråga där misstag som gjordes efter det andra världskriget kan tjäna som varnande exempel.

Per Warmark

Publicerad: 2004-02-29 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 13:47

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1099

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?