Recension

: Där järnkorsen växer
Där järnkorsen växer Bosse Schön
2001
Bokförlaget DN
4/10

Såpa, skurmedel och Bosse Schön

Utgiven 2001
ISBN 9175884062

Om författaren

Bosse Schön är journalist och har arbetat med såväl tidningar som TV. Aftonbladet, Expressen och TV4 är några av arbetsplatserna. År 2000 kom ”Svenskarna som stred för Hitler” ut vilken uppmärksammades mycket och även blev tv-dokumentär.

Sök efter boken

För nåt är sedan kom Svenskarna som stred för Hitler ut i vilken Bosse Schön spårade upp och konfronterade ett flertal av de svenskar som lät värva sig till den tyska krigsmakten under det andra världskriget. Mycket av den information som den boken byggde på var baserad på soldaternas egna utsagor och i så gott som samtliga fall hävdade de att de enbart agerat som reguljära soldater, totalt ovissa om de brutala krigsförbrytelser som pågick omkring dem.

Syftet med den boken var att finna sanningen om vilka dessa män var. Varför lät de sig snärjas av nazisterna, vilka motiv låg bakom? Svaren var ganska flyktiga. Inga medgivande från soldaterna själva, "endast vanliga soldater", heter det.

I Där järnkorsen växer går jakten på sanningen vidare. Bosse Schön har nu fått tillgång till Säpos, tidigare hemligstämplade, akter om dessa svenskar vilka skulle komplettera intervjuer, brev, dagböcker etc. Anledningen till att akterna skapats berodde på att personerna i fråga betraktades som säkerhetsrisker och därmed stod under bevakning. Det borde vara mumma för en journalist att sätta tänderna i och det var säkert med belåtenhet i sinnet som Schön begav sig till säpoarkivet för att hugga in på sanningsbuffén. Kanske var besvikelsen lika stor när han upptäckte att hans intresse för svenskarnas förehavanden under kriget inte alls delats lika entusiastiskt av den svenska säkerhetspolisen. I de förhör som gjorts med soldaterna berörs knappt frågor om eventuella krigsförbrytelser alls. Det enda som verkar ha intresserat Säpo var den potentiella risk som dessa ex-nazisoldater kunde utgöra för det svenska riket.

Däremot framkommer det att flera av dessa svenska soldater inte alls varit några okunniga ungdomar på villovägar. Det visar sig att många var organiserade nazister och att de dessutom fortsatt på det inkörda spåret efter kriget. Och det är här det blir riktigt intressant men här tar det också stopp. Det material som berör soldaternas samröre med neo-nazistiska organisationer under efterkrigstiden får inte Schön komma nära. Här grinar hemligstämpeln fortfarande alla sanningsjägare i ansiktet.

Sammanfattningsvis kan man säga att Där järnkorsen växer, trots det ändå ganska magra materialet, och den ibland något röriga framställningen lyfter fram två sanningar. Det ena är att flera av de svenskar som deltog på Tysklands sida under kriget inte på något sätt var höjda över sina vapenbröder med allt vad det innebar. Det finns alltså inga som helst tvivel på att de anade, visste, bidrog till, att fruktansvärda brott begicks. Både mot civil befolkning och militära motståndare. Det andra är att Säpo var totalt ointresserade av att reda ut de svenska medborgarnas eventuella krigsförbrytelser.

Bosse Schön gör alltså ett ganska gott jobb i den tvättstuga där mycket av den smuts som fastnade på Sverige under kriget fortfarande finns kvar. Ansträngningarna har helt enkelt inte varit tillräckligt stora i jakten på sanningen om de inflammerade svenska förhållandena under perioden. Så tvätta på du Bosse! Varje sköljning tar oss närmare sanningen och det krävs att fler än Bosse Schön hugger i och fokuserar på mer än de svenskar som stred för Hitler. Varför inte låta en historiker göra jobbet. Schön i all ära men med lite mer metodisk och vetenskaplig ansats skulle förmodligen fler frågor finna svar.

Per Warmark

Publicerad: 2002-03-20 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 14:54

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #503

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?