Etikett

Ylva Hasselberg

2008-06-25

Industrisamhällets förkunnare Ylva Hasselberg
Recension
2008-06-25 00:00
Klas Rönnbäck
0

Hur uppkommer ett vetenskapligt ämne? Hur dras gränsen mellan olika vetenskapliga discipliner? Och vad är kriteriet för god forskning? Det är några frågor som är centrala för den här boken, som studerar hur ett särskilt ämne – ekonomisk historia – kom att etableras som en egen disciplin i Sverige under första hälften av 1900-talet. Ämnet […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?