Etikett

Slaveri

2006-05-16

A colony of citizens Laurent Dubois
Recension
2006-05-16 00:00
Klas Rönnbäck
0

Frihet, jämlikhet, broderskap. Alla män är födda fria och lika i värde. Slagorden från den Franska Revolutionen är stora, förpliktigande. Men de gällde inte alla, tydligast av allt alla kvinnor. En annan grupp som uteslöts ur medborgarskapet var slavar. Vid tiden för den franska revolutionen innehade Frankrike världens största slavkoloni – Saint Domingue (dagens Haiti) […][...]

2006-05-07

Spräng bojorna. Kampen mot slavhandeln Adam Hochschild
Recension
2006-05-07 00:00
Klas Rönnbäck
0

Eric Williams, en omdebatterad historiker från Trinidad & Tobago som senare också kom att bli landets premiärminister, skrev en gång att slaveriets historia kan sammanfattas i tre ord: socker, tobak och bomull. Västerlandets rikedomar byggde egentligen i hög grad på det slavarbete som utfördes på plantager i Amerika, menade han, eftersom det i hög grad […][...]

2005-11-14

Kolonialismens svarta bok Marc Ferro
Recension
2005-11-14 00:00
Klas Rönnbäck
1

Det verkar ha gått en trend i att skriva ”svarta böcker” under senare år. För något år sedan kom Kommunismens svarta bok. Tidigare i år släpptes storföretagens dito. Och nu har också Kolonialismens svarta bok kommit på svenska. Man bör väl se den här boken som ett svar på, eller kanske (som redaktören försöker hävda […][...]

2004-05-07

Through the prism of slavery Dale Tomich
Recension
2004-05-07 00:00
Klas Rönnbäck
0

Bygger vårt kapitalistiska samhälles rikedomar på slaveriets rygg? Eller är slaveriet en historisk parentes, lika avslutad och ointressant för det nutida samhället som dronten? Många av dem som har skrivit om slaveriet har haft en tämligen fyrkantig, ofta ideologiskt färgad, bild av hur det har fungerat och vilken roll det har spelat. Det menar åtminstone […][...]

2003-11-07

Slav Mende Nazer
Recension
2003-11-07 00:00
Klas Rönnbäck
0

När den nubiska flickan Mende Nazer är omkring 12 år gammal attackeras hennes hemby i Sudan av arabiska slavjägare. Många mördas, men själv tas hon till fånga av angriparna. Hon säljs därefter som slav till en överklassfamilj i huvudstaden Khartoum, där hon under flera år tvingas arbeta som hembiträde dygnet runt, året runt. Ensam och […][...]

2001-12-19

Faces of the Caribbean John Gilmore
Recension
2001-12-19 00:00
Klas Rönnbäck
0

Ända sedan Columbus dagar har Västindien/Karibien förknippats med paradisöar och långa, soliga sandstränder. Barbados, Bermuda, Bahamas… vad tänker man på om inte just turistparadis? Någon kanske kan tänka på Kuba – och de associationer som det ger för var och en. Men det är just dessa förenklingar som Gilmore vill försöka krossa med den här […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?