Etikett

Richard Pipes

2001-07-22

Den ryska revolutionen Richard Pipes
Recension
2001-07-22 00:00
Per Warmark
0

Ryssland runt sekelskiftet 1800/1900 var ingen utopi att leva i och inte mycket gjordes av statsledningen för att förbättra de rådande förhållandena i landet. Fattigdomen var utbredd, svält var vanligt förekommande bland befolkningen och på det stora hela låg landet långt efter de Västeuropeiska staterna vars utvecklingskurva såg betydligt gynnsammare ut på de flesta områden. […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?