Etikett

Lars Ericson

2008-03-31

1658 – Tåget över Bält Lars Ericson
Recension
2008-03-31 00:00
Klas Rönnbäck
0

De flesta har nog någon gång hört om det svenska fälttåget över Lilla och Stora Bält år 1658, under Karl X Gustavs fälttåg mot Danmark. I den här boken vill Lars Ericson Wolke ge bakgrunden till den marschen, och beskriva vilka konsekvenser fälttåget fick. Det här är en historia som har betydelse än idag: fredsförhandlingarna […][...]

2001-12-12

Stockholms historia under 750 år Lars Ericson
Recension
2001-12-12 00:00
Lucas Forsberg
1

Att skriva historia är som bekant inte enbart att redogöra för det som hänt i det förflutna, det är lika mycket att genom sållningsarbete skapa vad vi tror verkligen hände i det förflutna. Det heter att vinnarna skriver historien och det är uppenbart att 1900-talets historia skulle sett annorlunda ut om Tyskland vunnit kriget 1945 […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?