Etikett

Katja Timgren

2009-02-25

Ingenting har hänt Katja Timgren
Recension
2009-02-25 00:00
Stina Sigurdsson
0

Julia återvänder till föräldrahemmet i en by i Norrland efter, vad man förstår, flera års bortovaro. Hon är obekväm, allt är obekvämt. Hon har helt tagit avstånd från sin uppväxt och sin familj och får brottas med gamla minnen och med föräldrarnas förväntningar på henne. Vi får bakgrunden genom återblickar: flytten till byn när Julia […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?