Etikett

Karl Marx

2006-03-04

Persepolis del 1 Marjane Satrapi
Recension
2006-03-04 00:00
Ella Andrén
1

Det värsta med att ha historia som huvudämne är att folk gärna tar för givet att man ska kunna förklara saker lite så där i förbifarten. Helst revolutioner. Och jag har svårt att komma på något som är så svårt att förklara som revolutioner. Ta varje enskild individs komplicerade och motsägelsefulla varande och multiplicera det […][...]

2005-08-23

Världens bästa påhitt - Nya filosofiska vandringar i Astrid Lindgrens värld Jörgen Gaare
Recension
2005-08-23 00:00
Johan Wirdelöv
0

På sätt och vis är det farligt att komma med sådana här böcker, om folkkära och hyllade författare i allmänhet och om Astrid Lindgren i synnerhet. När det utöver storheten dessutom gäller barnlitteratur är det lätt att man som läsare, istället för att engageras, värjer sig mot det som av ren försvarsmekanism. För att få […][...]

2005-04-23

Monomtrl Johan Jönson
Gästrecension
2005-04-23 00:00
Gäst
3

”Att skriva dikt efter Auschwitz är barbariskt, och detta fräter också på insikten varför det blivit omöjligt att skriva dikter i dag …” Så uttryckte den marxistiske filosofen Theodor W Adorno sig år 1949. Efterkrigstidens författargeneration präglades av misstro mot de stora berättelserna. Språket hade blivit en disciplinerande och förtryckande apparatur som betraktades som […][...]

2004-12-05

Statusstress Alain de Botton
Recension
2004-12-05 00:00
David Enemar
3

Den här gången undersöker Alain de Botton begreppet statusstess. Boken vill ge tröst åt alla som är drabbade och rädda om sin status. För individen är statusstress något ont, enligt de Botton, och i dess värsta form ett samhällsproblem. Utgångspunkten är att vi alla är i behov av bekräftelse från vår omgivning, som ofta förenklar […][...]

2004-08-27

Onda andar Fjodor Dostojevskij
Recension
2004-08-27 00:00
Björn Waller
5

Ryssland i början av 1870-talet var ett land i upplösning. Samtidigt som man försökte ta klivet in i industrialismens 1800-tal och bli en modern europeisk stormakt levde fortfarande stora delar av befolkningen kvar i medeltiden. Man hade sett revolutioner och hört om ideologier utomlands, men det Heliga Ryssland levde fortfarande under tsar och kyrka. Gott […][...]

2003-08-18

Texter i urval Karl Marx
Recension
2003-08-18 00:00
Klas Rönnbäck
3

När namnet Karl Marx nämns brukar det sällan leda till en särskilt opartisk diskussion. Antingen hatas och förkastas mannen och hans verk, eller så avgudas han – det verkar inte finnas mycket till utrymme där emellan. Diskussioner om och läsningar av Marx verk brukar allt för ofta sluta i en diskussion om huruvida kommunism var […][...]

2003-08-09

Beneath the paving stones Dark Star Collective
Recension
2003-08-09 00:00
Klas Rönnbäck
0

Alla har väl hört talas om de omtumlande åren i slutet av 1960-talet, kanske särskilt då 1968. Ett globalt uppror, världsrevolutionen, verkade stå för dörren. Här i Sverige ockuperade studenterna sitt eget kårhus (till vilken nytta kan man ju fråga sig). I andra delar av världen var upproret desto mer intensivt. Ett av länderna i […][...]

2003-04-27

Tre kom till kungen Magnus Mills
Recension
2003-04-27 00:00
Mikael Lehikoinen
0

Smarta allegorier är alltid en fröjd att läsa, de kittlar och föder ens kritiska tankar om samhället och livet i det stora hela utan att varken moralisera eller uppmana. Som läsare av en allegori kan du faktiskt själv tolka texten lite hur du vill, även fast författarens avsikt till en början var en helt annan. […][...]

2001-11-18

Frihetens rike - om det roliga Anders Ehnmark
Recension
2001-11-18 00:00
Lucas Forsberg
0

Det finns utopier av olika slag, skriver Anders Ehnmark i förordet till sin nya bok. Onda och goda. De onda stakar ut den enda vägen medan de goda försöker visa på vägskälen. Inspirationen till detta hämtar Ehnmark hos Marx diskussioner om skillnaderna mellan Nödvändighetens och Frihetens rike. Uppenbarligen handlar boken om det senare. I Frihetens […][...]

2001-10-21

Om historia Eric Hobsbawm
Recension
2001-10-21 00:00
Lucas Forsberg
0

Vad är historia? Vad har vi historia till och hur bör den vetenskapliga disciplinen bäst fortsätta att arbeta? Det är kring frågor som dessa Eric Hobsbawms essäsamling Om historia kretsar. Texterna är hämtade från en mängd tidskrifter, föreläsningar och böcker under Hobsbawms mångåriga verksamhet som historiker och berör en rad vitt skilda ämnen. Flera texter […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?