Etikett

Henrik Ekman

2015-07-08

Utsikt från ett torp Henrik Ekman
Recension
2015-07-08 00:00
Cecilia Bergman
1

Under våren har jag arbetet med en kandidatuppsats om naturfotografers natursyn. Jag har brottats med frågor om vad natur egentligen är och om vilken bild av naturen naturbilden ger. Uppsatsen skrivs inom ämnet miljövetenskap och själv intresserad av naturfoto så funderar jag över hur naturbilden och naturfotografers kunskap om miljöfrågor på bästa sätt kan användas […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?