Etikett

Henrik Dahlsson

2004-06-23

Folkets nej – elitens ja Henrik Dahlsson
Recension
2004-06-23 00:00
Klas Rönnbäck
0

Att segrarens historieskrivning inte alltid är helt objektiv finns det ju många prov på genom historien. Att den tvärtom är självförhärligande är legio. Nu har vi ytterligare ett exempel på detta, i och med denna bok om folkomröstningen om EMU. Här samlas artiklar från alla de större organisationerna som bedrev en kampanj mot att Sverige […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?