Recension

: Filosofen som sökte moralens kärna
Filosofen som sökte moralens kärna David Edmonds
2024
Fri Tanke
6/10

Den monomaniske filosofen

Derek Parfit (1942-2017) var en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer, trots att han är relativt okänd för den bredare allmänheten. I sin nya biografi om Parfit, skickligt översatt av Anders Hansson, lyckas filosofen David Edmonds fånga den enigmatiske engelsmannens liv och tankar på ett fascinerande sätt. Edmonds påpekar att det är just Parfits monomani, hans enastående fokus på sina intellektuella intressen, som gör honom så fascinerande.

Parfit växte upp som son till två missionärer och ärvde deras övertygelse om moralens objektivitet. Trots familjens begränsade ekonomiska resurser fick han en elitutbildning vid Eton och senare Oxford, där han kom att stanna resten av sitt liv. Den unge Parfit var briljant inom många områden, inklusive poesi, matematik, teater och satir, vilket står i skarp kontrast till den monomana filosof och fotograf han senare blev.

För den bredare allmänheten är Parfit kanske mest känd för sitt tankeexperiment om teleportering, inspirerat av tv-serien Star Trek. I detta experiment ställs frågan om vad som händer med ens identitet när alla delar av ens kropp förstörs på jorden och sedan återuppbyggs på en annan planet. Om något går fel och kroppen på jorden inte förstörs, men en kopia dyker upp på Mars, vem är du då? Detta experiment utmanar vår förståelse av identitet och har paralleller med buddhistiska tankegångar.

Som läsare kan man reflektera över huruvida Parfits enorma begåvning hade kunnat användas på andra sätt, exempelvis inom naturvetenskapen. Kanske kunde han ha gjort upptäckter som direkt gynnat mänskligheten. Samtidigt har hans filosofiska arbete lagt grunden för rörelser som effektiv altruism, som strävar efter att vetenskapligt maximera sitt välgörenhetsarbete, exempelvis genom att distribuera myggnät i Afrika för att bekämpa malaria.

I biografins slutparti spekulerar Edmonds om Parfit möjligen hade Aspergers syndrom, med tanke på hans invanda och excentriska beteenden. Det är dock svårt att sammanföra den unge och den äldre Parfit. Edmonds poängterar att sådana egenskaper kan utvecklas och bli tydligare över tid.

Edmonds gör ett utmärkt jobb med att förklara Parfits komplexa resonemang, och Fri Tanke förlag fortsätter att sprida kunskap till en bredare allmänhet med biografier om framstående tänkare som Gödel och Leibniz. Denna bok rekommenderas varmt till alla som är intresserade av filosofins utveckling i den anglosaxiska världen under de senaste 50 åren.

Mikael Palm

Publicerad: 2024-06-08 12:25 / Uppdaterad: 2024-06-08 14:04

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #9155

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?