Recension

: City, civility and capitalism
City, civility and capitalism: A historical perspective Kurt Almqvist och Mattias Hessérus (red.)
2020
Bokförlaget Stolpe
5/10

Spretigt om kapitalismens och städers historia

Den som skrev reklamtexten för den här boken lyckades sälja in den, så mina förhoppningar var från början ganska höga. Med utgångspunkt i historiska exempel – explicit nämns renässansens Italien – utlovades en diskussion om hur kapitalismen, städer och handel har bidragit till att skapa civiliserade och blomstrande samhällen. Låter lovande, tänkte jag. Boken är dessutom mycket snyggt inbunden och med många vackra illustrationer.

Innehållsmässigt är det här dock en antologi med kortare essäer som spretar åt flera olika håll. Här kan man alltså läsa om allt ifrån klassklyftor i renässansens Florens till modern arkitektur eller vilka effekter Brexit (kanske) kommer att få på världshandeln. Att boken skulle spreta kunde man kanske ha gissat redan utifrån beskrivningen av författarna till bidragen i antologin: en fastighetsmarknadsanalytiker, en politisk filosof, en statsvetare, två arkitekter, en historiker, en finansmarknadsjournalist, en stadsplanerare och en ”business guru” (jo, han beskriver sig själv just så).

Ett par av essäerna finner jag mer intressanta. Det främsta exemplet är nog Erica Benners essä fokuserad på medeltidstänkaren Machiavellis syn på ”civility” (höviskhet). Mina förkunskaper om Machiavelli sträckte sig till hans idéer om maktpolitik i boken Fursten, så här kunde jag lära mig något nytt om hur han samtidigt menade att allt för stora klassklyftor skulle underminera ett hövligt samhällsklimat. Absolut en tanke som förtjänar att uppmärksammas mer idag.

En del av de andra essäerna lyckas iallafall jag inte få ut så mycket av. Nicholas Boys Smith skriver exempelvis en något längre essä om stadsplaneringens historia. I sig en fungerande översikt på det temat, men poängen som Smith vill visa med sin essä är att detta med stadsplanering har en mångtusenårig historia och inte är ett socialistiskt påfund för att inskränka den fria marknaden. Att det fanns en sådan vansinnig idé bland en del nyliberaler hade jag ingen aning om innan, men om det nu gör det så får man väl hoppas att Smiths essä kan ändra någons uppfattning på den punkten. Ett annat exempel är essän av ”business gurun” Kjell Nordström, som diskuterar hur kapitalismen besegrat alla politiska alternativ samt skissar på scenarier för ”Capitalism 2.0” – hur ett framtida kapitalistiskt samhälle kan se ut. Den här essän förefaller mig dock så övermättad med klyschor och buzzwords att jag har svårt att hitta något substantiellt innehåll i den. Men kanske är det bara jag som har svårt att ta till mig av guruns lärdomar.

Sammantaget är det här en bok jag har svårt att se en målgrupp för. Flera av de enskilda essäerna kan säkert ha sina läsare, även om jag kanske inte alltid själv finner alla så särdeles intressanta. Men jag kan däremot inte riktigt föreställa mig vem som är så intresserad av alla de olika ämnen som behandlas i bokens essäer att man skulle vilja köpa helheten.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2021-05-02 00:00 / Uppdaterad: 2021-05-01 22:51

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #8447

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?