Recension

: Drömmen om jämlikhet
Drömmen om jämlikhet: Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall Henrik Malm Lindberg
2014
Atlantis
5/10

När socialdemokratin gapade efter mycket

Utgiven 2014
ISBN 9789173536851
Sidor 184

Om författaren

Henrik Malm Lindberg är ekonomhistoriker och verksam vid Näringslivets forskningsinstitut Ratio. Han har bland annat skrivit böckerna Drömmen om jämlikhet. Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall (2014) och Från jämlikhet till effektivitet – om lärande socialdemokrati under 1980-talet (tillsammans med Stig-Björn Ljunggren, 2014).

Sök efter boken

”Löntagarfonder är ett jävla skit/ nu har vi baxat dem ändå hit.” De nedklottrade raderna på finansminister Kjell-Olof Feldts riksdagsbänk, fångade av en pressfotograf i början av 1980-talet, brukar få symbolisera en vändpunkt i svensk politisk historia. LO-förslaget om att gradvis överta ägandet av företag genom löntagarfonder gillades av långt ifrån alla inom de styrande Socialdemokraterna, men framför allt blev det starten på en motoffensiv från höger. ”Satsa på dig själv”, etc, etc.

Henrik Malm Lindberg, ekonomhistoriker verksam vid Näringslivets forskningsinstitut Ratio, vill snarare förlägga den där vändpunkten tidigare. ”Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall” lyder undertiteln till hans bok Drömmen om jämlikhet. Där beskriver han det som skedde inom socialdemokratin i slutet av 1960- och under 1970-talen som ett paradigmskifte, ”en djupgående förändring och brytning med det som var”, en radikalisering som kastade den tidigare samförståndspolitiken över ända.

Det där kan man förstås diskutera. Var 1960- och 70-talens radikalisering ett brott, en återgång till ett tidigare konfliktperspektiv eller en förstärkning av ett sätt att tolka som funnits där hela tiden? Bara utifrån Drömmen om jämlikhet är det svårt att egentligen göra sig en klar bild av det, för den säger ganska begränsat mycket om hur idéerna på lite längre sikt sett ut. Mest kontrasteras början av 1960-talet, med sin teknikoptimism och framstegstro, med den problematisering som skulle komma.

Under 1950- och början av 60-talet tänkte man sig fortfarande att tillväxt och teknisk utveckling skulle skapa välstånd som nästan automatiskt skulle komma alla till del. Istället visade en rad undersökningar något annat. Vissa låglöneyrken halkade efter. Alla klarade inte ”strukturrationaliseringarna”. En del slogs ut, for illa, kände sig maktlösa. Utifrån de erfarenheterna skapades ett nytt, mer mångfacetterat jämlikhetsbegrepp, ett där maktdimensioner och medbestämmande blev viktigt.

Det är just begreppen och idéerna Malm Lindberg och Ratio menar är det betydelsefulla här. Det slås fast redan i Nils Karlsons lilla förord: en ”central slutsats” i institutets forskningsprofil om politisk förändring ”är att det långsiktigt är idéer, inte i första hand maktresurser, som styr samhällsutvecklingen”. Vad som styr samhällsutvecklingen hör förstås till historievetenskapens allra evigaste frågor och förtjänar att vridas och vändas på. Möjligen i det oändliga.

60- och 70-talsradikaliseringen hade kunnat bli en intressant fallstudie av hur idéer och begrepp förändras. Kanske hade material och utgångspunkter behövt breddats lite för att göra ämnet rättvisa? Kanske hade helt enkelt tonen, för att verkligen göra boken tillgänglig för den ”intresserade allmänhet” man säger sig vilja nå, behövt konkretisera en smula? När Malm Lindberg till exempel skriver att det krävs ”ny kunskap” för att förändra politiskt tänkande, vad menar han med ”kunskap” då?

Och själv vill jag nog ändå hellre ha mina ”slutsatser” i slutet av ett resonemang snarare än fastslagna som förutsättningar innan undersökningen ens börjat.

Ella Andrén

Publicerad: 2014-07-13 00:00 / Uppdaterad: 2016-07-09 22:31

Kategori: Recension | Recension: #5739

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?