”Det gäller alltså att inte låta karaktärerna tala eller agera som om det vore något skevt eller underligt med deras värld. De får inte storögt häpna inför saker som borde vara naturliga för dem”. Det har jag aldrig tänkt på. Bra iakttagelse där!