Recension

: Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle
Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle Anders Ekström och Sverker Sörlin
2012
Norstedts
7/10

Vem behöver humanister?

Sänkt studiebidrag till den som väljer humanistiska ”irrvägar”, ”lågproduktiva” utbildningar och ”hobbykurser”. Det föreslog Svenskt Näringsliv i våras i en rapport med det talande namnet ”Konsten att strula till sitt liv”.

Åsikten fick inte stå oemotsagd, men arbetsgivarorganisationen var knappast de första att värdera humanister – historiker, filosofer, etnologer, språk- och konstvetare och annat löst folk inriktade på mänsklig verksamhet – lägre än andra utbildade grupper.

Humanister har sämre betalt än de flesta andra med lika långa utbildningar. I undersökningar av människors tilltro till olika vetenskaper ligger humaniora i botten. För humanistiska studenter får högskolor och universitet bara en bråkdel av vad de får för exempelvis en teknik- eller läkarstudent – vilket förstås i sin tur betyder att den student som väljer att ägna sig åt humanvetenskaper också får betydligt mindre undervisning och andra resurser.

I Anders Ekströms och Sverker Sörlins bok Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle återkommer de här erfarenheterna bland intervjuade studenter. För en läsande humanist som undertecknad, framstår de faktiskt som så allmänna att det nästan verkar fånigt att behöva göra intervjuer alls. Visst är man van att hela tiden hamna i försvarsställning. Att säga saker som “Nej, vi har kanske bara två föreläsningar i veckan, men man blir i alla fall rätt bra på att själv ta ut det viktiga i litteraturen” eller “Fast människor är ju liksom inte riktigt som mattetal eller kemiska formler”.

Kanske stämmer det att humanistiska studenter inte fått så mycket hjälp från vare sig lärare eller politiker att formulera varför det de håller på med egentligen är viktigt? Ändå måste vi ju tycka det, alla vi som på ett eller annat sätt ägnar oss åt humaniora? Att här finns värden bortom de kortsiktigt ekonomiska?

Ekström och Sörlin ger en delvis annan bild av tillståndet än den man vanligtvis möter. De båda professorerna är lätt trötta på de eviga beskrivningarna av humanvetenskaper ”i kris”. Relativt sätt har ämnesområdet kanske förlorat i både politisk uppmärksamhet och resurser, men i absoluta tal är humanisterna förmodligen fler än någonsin. De saknar kanske en stark och kollektiv självbild, men anledningen till att Svenskt Näringsliv anser att det behövs ekonomiska incitament för att få färre människor att utbilda sig inom humaniora är ju just att väldigt många människor faktiskt vill göra det. Trots allt.

Inomvetenskapligt är det också svårt att se något krisartat med de senaste decenniernas utveckling. Tvärtom har det skett en formlig explosion av nya perspektiv, teorier och samarbetsytor. Inte minst det sistnämnda betonar Ekström och Sörlin som viktigt om humaniora ska kunna spela den viktiga framtidsroll de skisserar. Svensk forskning och utbildning har en farlig tendens till revirtänkande, menar de. Det krävs breda samarbeten om vi ska ha en chans att lösa nutidens och framtidens stora problem.

Ska vi till exempel finna lösningar på den “kronologiska kolonialism” som vårt eget överuttag av jordens resurser innebär så måste naturvetenskaper, ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora samverka. Då handlar det inte bara om att bygga solpaneler eller räkna rödlistade arter utan om att förstå och kunna förändra själva vårt sätt att tänka. Där borde humaniora vara oundgängligt som en omistlig del i en skriande välbehövlig helhetsförståelse.

Liksom exempelvis Sven-Eric Liedman innan dem har Ekström och Sörlin flera viktiga och spännande poänger. Att boken diskuteras runt omkring på humanistiska institutioner vet jag. Frågan är om den verkligen når ut där den bäst skulle behövas, till beslutsfattare utanför den närmast berörda kretsen?

Ella Andrén

Publicerad: 2012-12-09 00:00 / Uppdaterad: 2012-12-11 11:30

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #5009

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?