Krönika

Mare Kandre-priset 2011

Varje år sen sex år tillbaka delar Tidskriften 10TAL och Mare Kandres familj, med stöd av Albert Bonniers förlag ut ett pris till Mare Kandres minne. Priset delas ut på Stockholms Internationella Poesifestival och ges till en ung författare som skriver i Mare Kandres anda.

I år, för en vecka sedan, tilldelades priset Carolina Fredriksson för debutromanen Flod som recenserades här på dagensbok.com den 29 juli. I samband med att Carolina Fredriksson var nominerad till augustpriset publicerade vi också en intervju med henne den 21 november som vi gjorde på bokmässan i Göteborg.

Den långa motiveringen lyder:

För att hon på ett åter­håll­samt, ryt­miskt språk lyc­kas för­ankra sin berät­telse rea­lis­tiskt på en obe­stämd plats i en obe­stäm­bar tid, och sam­ti­digt göra den sur­re­a­lis­tiskt drö­mar­tad och dysto­pisk. Med kon­cent­ra­tion i det kort­huggna språ­ket gestal­tar hon barns verk­lig­het och utsatt­het i en out­härd­lig var­dag, kon­se­kvent skild­rad ur bar­nets per­spek­tiv och på bar­nets vill­kor. Den arki­tek­to­niskt detalj­rikt beskrivna bron bil­dar ramen för berät­tel­sen, men genom de knappa, karga repli­kerna och en sön­der­tum­mad gam­mal atlas kan bar­nen också för­flyt­tas från det grymma livet under bron till en lju­sare, mer sago­lik värld. Författaren skri­ver lika kniv­skarpt som sinn­ligt fram bar­nets kraft att med fan­tasins hjälp skapa sitt eget uni­ver­sum, mer uthärd­ligt än den värld bar­net ham­nat i.

Jag träffade på Carolina bakom kulisserna på festivalen och passade på att fråga henne om vad Mare Kandres författarskap har betytt för henne själv. Så här svarar hon:

Mare Kandre är en författare som vidgat mitt seende. Hon använder språket och rytmen för att nå det som ligger bortom språket och rytmen, det mytiska, det tidlösa. Hon går rakt in, utan skyddsnät, och med en sorts kompromisslös klarhet som har den märkliga effekten att den blottar verklighetens oskärpa.

Under prisutdelningen berättade Carolina själv att hon som tonåring läste en intervju med Mare Kandre i ett nummer av tidskriften 90TAL (som 10TAL hette under 1990-talet). Hon blev så fascinerad att hon klippte ut intervjun ur ett biblioteksexemplar för att spara den.

Vi på dagensbok.com önskar Carolina all lycka och hoppas på att få läsa fler fantastiska romaner av henne i framtiden.

Camilla Hällbom

Publicerad: 2011-12-01 18:00 / Uppdaterad: 2011-12-01 13:14

Kategori: Krönika

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?