[...] Gemenskapens värme och kyla, Johan Wirdelöv på Dagens bok, 12/1 -10 [...]