Det skulle också vara väldigt intressant att veta hur boken har mottagits i Finland, samt följa den efterföljande debatt som antagligen har tagit (eller tog) fart när boken kom.