Recension

: Förbannad är jag ganska ofta
Förbannad är jag ganska ofta Ami Lönnroth
2008
Ordfront
8/10

En feministisk pionjär

Utgiven 2008
ISBN 9789170373398
Sidor 246

Om författaren

Ami Lönnroth är frilansjournalist och författare. Hon arbetade i tio år som journalist på Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning och i 25 år på Svenska Dagbladet. Hon var Sveriges första kvinnliga gästprofessor i journalistik och är idag ordförande för FOJO (Institutet för fortbildning av journalister). Hon har tidigare utgivit bl.a. ”Maskrosbarnen” (1987), ”Maskrosbarn, barnen som klarar sig mot alla odds” (1990).

Sök efter boken

Norges första kvinnliga partiledare, forskare i socialpsykologi, skapare av (eller kanske snarare ”identifierare av”) de fem härskarteknikerna som de senaste trettio åren har avslöjat hur män tar sig utrymme och makt på kvinnors bekostnad. Dessutom en outtröttlig föreläsare och fredsaktivist, en stor inspirationskälla och det närmaste vi i norden har i form av senmodern feministisk ikon. Ami Lönnroth har gett sig på att skriva en intervjubok om Berit Ås och resultatet är utbildande, uppfordrande och ibland ganska roligt.

Boken vilar på två ben – det biografiska och det politiska. Ås berättar om sin bakgrund och barndom, hon beskriver sig själv som ett egensinnigt barn som tidigt hade förmågan att entusiasmera andra. Från barndomens engagemang i djurrätt till det vaknande kvinnopolitiska intresset under universitetstiden till uppkäftigheten i Stortinget och det egna partiet – var hon än lägger ned sin själ drar hon också med sig andra. Överhuvudtaget är hon en kollektivets förespråkare. Allting hon gör sker i partier, nätverk och andra typer av organisationer. Den politiska strategin är helt beroende av förmågan att identifiera sig med en grupp och att arbeta med andra ur den gruppen för att åstadkomma förändringar. Det är ett uppfriskande perspektiv vår individualistiska tid. Vad gäller det politiska innehållet, är den ständigt arbetande Ås mer inställd på att få jobbet gjort än att skapa stora visioner. Ur samtalen mellan Lönnroth och Ås träder bilden fram av en praktisk lagd politiker och en resultatorienterad aktivist. Ås är väl förankrad i forskningsvärlden, hon underbygger alltid sina argument med en rejäl skopa statistik. Men hon är inte den som teoretiserar i onödan och det sätter henne på kollisionskurs med senare tids identitetsorienterade teoretiker. Boken bränner till är när Lönnroth och Ås grälar lite grann om hur stor nytta man egentligen har av queerbegreppet och den amerikanska forskaren Judith Butlers arbete.

Annars är det inte mycket dragkamp de två emellan, Lönnroth är en aktiv samtalspartner som styr diskussionerna men ibland blir det svårt att veta ur vilket sammanhang materialet kommer. Vissa kapitel tar karaktären av föreläsningar signerade Berit Ås. En viktig skillnad mellan en intervjubok och en självbiografi är journalisten som står mellan materialet och läsaren, här har Lönnroth lyft bort sig själv och som läsare oroas man av den lite för vördnadsfulla inställningen som dessa partier återspeglar på henne. Å andra sidan finns sekvenser då Ås talar om sig själv som en dominant person. En människa som visserligen har byggt hela sin politiska gärning på förmågan att skapa relationer och bygga nätverk, men som också tenderar att själv fylla upp väldigt mycket utrymme om hon får chansen.

Som helhet är Ami Lönnroths intervjubok ett bra tillfälle för yngre feminister att lära känna en av det senaste halvseklets stora pionjärer. Men den handlar inte bara om Berit Ås, här finns också mycket matnyttigt att lära sig om efterkrigstidens Norge och de sociala förhållanden som satt sin prägel på politiken där. Men framförallt är Berit Ås en människa som sätter spring i benen på den mest desillusionerade nutidsaktivisten. Hon ger många goda lektioner i vad som krävs för att orka vara den som går ett steg före och ifrågasätter de skeva samhällsfundamenten. Läs och inspireras.

Textutdrag (Visa/göm)

Erik Wiklund

Publicerad: 2008-07-22 00:00 / Uppdaterad: 2011-02-26 11:02

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2989

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?