Recension

: Carl Gyllenborg – en frihetstida hattpolitiker
Carl Gyllenborg – en frihetstida hattpolitiker Göran Nilzén
2007
Carlssons
7/10

Nedskriven politiker återupprättas

Utgiven 2007
ISBN 9789173310628
Sidor 327

Om författaren

Göran Nilzén föddes 1941 i Uppsala. Han doktorerade i historia 1971 med avhandlingen ”Studier i 1730-talets partiväsen”. Han har arbetat vid Riksarkivet i flera befattningar och från 1976 har han arbetat vid Svensk biografiskt lexikon, först som redaktör och från 1984 som huvudredaktör. Han senast utgivna bok är en biografi över vår första moderna partiledare: Carl Gyllenborg: en frihetstida hattpolitiker (2007).

Sök efter boken

Carl Gyllenborg, Sveriges första moderna partiledare, har fått ett oförtjänt dåligt rykte, menar Göran Nilzén, författare till den här boken. För att i någon mån försöka väga upp mot en rad äldre historikers negativa omdömen om Gyllenborg har Nilzén därför skrivit en ingående biografi över en av frihetstidens helt centrala maktpolitiker.

Att Gyllenborg kallas för Sveriges första partiledare beror på att han var drivande bakom grundandet av det som av somliga kallades "hattpartiet" under den svenska frihetstiden på 1700-talet. Tidigare hade det egentligen inte funnits något särskilt väl organiserat partiväsende i den svenska riksdagen, men genom Gyllenborgs maktambitioner, och med hjälp av diverse alliansbyggen och utländska pengar, så kom hattpartiet att utvecklas till ett för sin tid relativt sammanhållet politiskt parti. Hattarna skulle under Gyllenborgs ledning också komma att ta makten vid 1739 års riksdag, och inneha makten under ett antal decennier framöver.

Det är alltså en aktör mitt i den svenska maktpolitikens centrum som vi får oss till livs i den här boken. Fokus ligger mycket riktigt också på just alla de politiska turerna där Gyllenborg var en viktig aktör – från handelspolitik till krig.

Gyllenborg var under en tid också diplomat, han skrev dramatik, och kom mot slutet av sitt liv att verka som universitetskansler vid både Lunds och Uppsala universitet, där han bland annat försökte uppmuntra naturvetenskaplig forskning. De här delarna av hans liv får dock betydligt mindre utrymme i Nilzéns skildring än vad politikern Gyllenborg får. Privatpersonen Gyllenborg lyser i princip helt med sin frånvaro.

Nilzén skriver väl, vilket gör det till en lättläst biografi. Skildringen kryddas allt som oftast av citat om eller av Gyllenborg, vilket ofta lättar upp läsningen. Som i mycket annan populärhistorisk litteratur vill författaren inte använda sig av fotnoter. Till författarens fördel är dock att han har tydliga källhänvisningar kapitel för kapitel – och eftersom kapitlen i de flesta fall är relativt korta, så har man som läsare åtminstone en möjlighet att gå tillbaka till källorna, om man så vill.

Gyllenborgs liv speglar på många sätt väl den politiska utvecklingen i Sverige under den tidiga frihetstiden. Så är man intresserad av politiska intriger och historiska maktspel är det här mycket givande läsning.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2007-05-27 00:00 / Uppdaterad: 2007-05-27 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2504

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?