Recension

: Att förstå ekonomi i förändring
Att förstå ekonomi i förändring Douglass North
2006
SNS
4/10

Allt annat är inte lika

Utgiven 2006
ISBN 9185355372
Sidor 276
Först utgiven 2005

Om författaren

Douglass North är professor i ekonomi vid Washington University, St Louis, USA. Han har skrivit ett antal böcker om ekonomisk historia, av vilka bland annat ”Västerlandets uppgång” och ”Institutionerna, tillväxten och välståndet” sedan tidigare finns på svenska. Han belönades år 1993 med Svenska Riksbankens pris ”till Nobels minne” (det ”falska” Nobelpriset i ekonomi).

Autobiography – Författarens självbiografi från då han belönades med ”Nobelpriset” i ekonomi.

Sök efter boken

Titeln låter väl inte som någon kioskvältare. Omslagets komposition av kräkfärgad gulgrön rubrik mot pastell-orangeröd bakgrund (samt bilderna på ett antal små kameleonter vilka skär sig lika mycket mot bakgrunden) är utan tvivel vedervärdig. Man kan fundera på om SNS förlag av någon anledning inte vill att den här boken ska sälja?

Douglas North har i alla fall redan gått till historien som skolbildare inom ekonomisk historia, för hans idoga arbete med att framhålla olika institutioners betydelse (exempelvis äganderätt eller ett okorrumperat rättssystem) för ekonomisk utveckling. I den här boken tar han nästa steg, och försöker förklara hur och varför vissa institutioner uppkommer.

Klassisk nationalekonomi kan sällan förklara särskilt mycket för oss, menar North. Den är statisk, och bryr sig inte om att försöka analysera varför ekonomier förändras. Men om vi vill förstå varför utveckling sker, varför vissa länder har blivit rikare än andra, så måste vi titta på den här dynamiska utvecklingen. Det som krävs är därför inte bara att en institution är effektiv ur ett statiskt perspektiv, utan en "anpassningsbar effektivitet" – att en institution kan anpassa sig efter utvecklingen på bästa sätt, i en värld full av osäkerhet.

Det allra viktigaste kan då kanske vara att centrala institutioner uppmuntrar och tillåter experiment – och kan hantera situationer då sådana experiment går fel. Det här, menar North, var kanske en av de viktigaste förklaringarna till att Sovjetunionens ekonomi var så misslyckad.

Det är en resonerande bok, som i ganska liten utsträckning använder sig av referenser till faktisk historisk forskning för att belägga sin tes. North utnyttjar dock tämligen mycket psykologisk forskning för att förklara hur människors uppfattning av världen kommer att påverka institutioner.

Samtidigt är Norths nya bok en besvikelse just på den punkten om användningen av annan forskning, när det väl kommer till de fall han använder för att exemplifiera sitt resonemang. När han försöker beskriva Västeuropas ekonomiska framgång sedan den "industriella revolutionen" faller han tillbaka på Max Webers klassiska resonemang om den protestantiska etikens betydelse för vår arbetsmoral. Det är en helt eurocentrisk beskrivning som många gånger tidigare har fått mycket hård kritik som ogrundad och bristfällig när man jämför med andra länder.

Inte någon gång nämner North all den moderna historiska forskning som har försökt jämföra exempelvis Europas och Asiens förutsättningar och institutionella förhållanden – och som finner helt andra orsaker till varför det var just i Europa som industrialismen tog fart. Det gör att flera delar av boken tyvärr känns överspelade redan från start.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2006-09-06 00:00 / Uppdaterad: 2006-09-06 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2151

6 kommentarer

Har du själv läst Weber? Det finns väldigt mycket att hämta där. Det må vara "eurocentriskt" att påstå att kapitalismen (på gott och ont) uppstod och skördade sina största "framgångar" i västeuropa (Termen med dess implikationer fanns inte på Webers tid) men det är icke desto mindre sant. Det dröjde ända till in på nittonhundratalet innan ett icke-kristet samhälle blev "bra på" kapitalism. (Japan i det fallet.)

micke Oregistrerad 2006-09-06 00:34
 

Vad jag vill säga är det att det är möjligt att Norths bok är en hyllningsskrift till västeuropeisk kapitalism men Webers är det definitivt inte.

micke Oregistrerad 2006-09-06 00:37
 

Ja, jag har läst Weber (även om jag ska erkänna att det var ett tag sedan). Det jag försökte säga är inte nödvändigtvis att Weber totalt saknar relevans, utan att det är problematiskt att North inte diskuterar att hans teser faktiskt har fått mycket kritik.

Klas Rönnbäck Redaktionen 2006-09-06 09:04
 

Nyfiken fråga: Vad har Webers teser kritiserats för?

Daniel Oregistrerad 2006-09-06 09:22
 

Daniel: det finns ett par olika spår jag känner till. Ett är att teorin inte håller i sig om man jämför med den arbetsmoral som andra religioner också förespråkar (exempelvis konfucianism). Ett annat, och kanske viktigare, spår är att Weber inte tar upp många andra viktiga faktorer, och att religion kanske inte är särskilt signifikant om man väger in annat.

Klas Rönnbäck Redaktionen 2006-09-06 10:56
 

Kan du själv referera till något verk där man kritiserar Webers smått klassiska verk? Inte för att jag tvivlar på att de inte finns men jag skulle verklien vilja läsa någon bra kritik av den i så fall. Weber läses nämligen fortfarande på bla Sthlms universitet på C nivå i Historia och är av hög relevans anser jag efter att ha läst den.

Hult Oregistrerad 2006-09-06 18:13
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?