Han är ganska lik Per Hagman, den där Jörgen Lind.