Henrik Nilssons prosa är både prosa och poesi. Här är mitt favoritcitat:

”regna tills regnet blivit din enda instruktion

regna tills allt du har förlorat lyser
regna tills du själv har blivit regn.”