För mig var det nog alldeles för mycket turistgrejer. Och så spelade polisen, Maria Waern (stavn) för liten roll. partierna om Mona var faktiskt bäst – hela boken hade kunnat vara en roman om henne. Det sensationella silvertemat togs inte till vara, och för många personer kom och försvann utan att utvecklas.