Recension

: En stad i ljus
En stad i ljus Anders Ehnmark
2005
Norstedts
5/10

Omläsning av radikal tänkare

Utgiven 2005
ISBN 9113013424
Sidor 151

Om författaren

Fotograf: Ulla Montan

Anders Ehnmark är författare och essäist, som bland annat arbetat på Expressen. Han har också skrivit böcker, till exempel om Machiavelli i ”Maktens hemligheter” och Alexis de Tocqueville i ”Slottet”.

Sök efter boken

Fascismen står på höjden av sin makt i Italien. I ett av landets fängelser sitter den radikala tänkaren Antonio Gramsci och skriver på sina fängelseanteckningar. Gramsci var en del av Italiens kommunistiska rörelse, och en av det italienska kommunistpartiets medgrundare 1921. Hans tid som aktiv kommunist skulle dock inte vara särskilt länge, eftersom han arresterades av fascismens polis bara ett fåtal år efter partiets födelse. Han sätts i fängelse och ska där förbli ända till sin död.

Under de långa åren i fängelse fyller Gramsci häfte på häfte med tankar. Fängelseanteckningarna är just detta – anteckningar – och därmed inte alltid särskilt färdiga tankegångar, inte sällan motstridiga och ganska ofta mångtydiga. Men de utsmugglade anteckningarna ska efter hans död göra Gramsci berömd världen över, kanske långt mer än han var under sin levnad. Här finns många tankar som skulle komma att revolutionera (delar av) den europeiska kommunismens sätt att se på världen – men som också skulle få bredare inverkan även på andra politiska åskådningars analys av världen.

I den här boken försöker Anders Ehnmark göra en egen analys, kanske också en omvärdering, av vad Antonio Gramsci egentligen kom fram till i sina funderingar i fängelse. Medan många andra betonar Gramscis analys av makten, kanske framförallt hans tankar om hegemoni-begreppet som oftast är det som framhävs ur fängelseanteckningarna, så tar Ehnmark fasta på helt andra saker.

Ehnmark fäster sig vid sådant som Gramscis anteckningar om den öppna och ljusa staden, om Machiavelli och om demokratin. Och kanske är det just i det sistnämnda som Ehnmark på allvar börjar skilja sig markant mot andras läsning av Gramsci. Det Ehnmark hävdar är nämligen, att Gramscis slutsats egentligen handlar om att det centrala i socialismen är vägen dit, vilket likställs med parlamentarisk demokrati. Med andra ord, den politiska linje som socialdemokratin har stått för under många decennier.

Speglar de här åsikterna verkligen Gramscis slutsatser? Det skulle i så fall innebära ett mycket radikalt brott med den kommunistiska ideologi Gramsci hade stått för under tiden fram till fängslandet. Kanske hade den långa tiden i fängelse satt sina spår – fått honom att ge upp gamla ideal, eller kanske tid att tänka över dem ordentligt. Men kanske handlar tolkningen främst om vad Ehnmark själv väljer att läsa ut av Gramscis anteckningar?

Ehnmarks korta essä verkar dock glida det mesta förbi. Begrepp nämns och försvinner fort – allt för fort för att man ska känna att man får något grepp om denne Gramsci Ehnmark vill presentera för oss.

Det finns enbart ett urval av Gramscis fängelseanteckningar utgivna på svenska, så för den som inte kan läsa de italienska originalen lär frågan inte kunna få några definitiva svar. Ett är dock säkert – att Ehnmark nu rör om i en politisk gryta lär inte få stå oemotsagt.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2005-08-11 00:00 / Uppdaterad: 2005-08-11 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1721

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?