http://www.peterenglund.com/sebags_stalin.htm

En annan recension av, tror jag, den här boken.