Recension

: Voluntary simplicity
Voluntary simplicity Amitai Etzioni
2004
Rowman & Littlefield
5/10

Askes – för de rika

Utgiven 2004
ISBN 0742520676
Sidor 210
Språk Engelska
Medförfattare Daniel Doherty

Om författaren

Amitai Etzioni är professor i socilogi vid George Washington University, USA. Han har skrivit en rad böcker, varav ett fåtal finns översatta till svenska.

Sök efter boken

Du kan inte köpa dig lycklig. Konsumera istället mindre, för att kunna leva mer. Frivillig enkelhet kan göra oss lyckligare. Vi måste lära oss att skilja på vad som är mänskliga behov, och vad som är önskemål och/eller krav som är i någon mån onödiga överflödskrav, skapade av det kapitalistiska samhällets önskan att alltid sälja mer. Det argumenterar Amitai Etzioni och Daniel Doherty för i den här boken. Att anamma tankegångar om frivillig enkelhet kan också göra samhället både mer ekologiskt uthålligt, genom att vi inte belastar den med så stor konsumtion längre, och mer rättvist genom att vi omfördelar mer resurser till behövande.

Boken består av en rad artiklar av olika ålder. Här finns exempelvis den klassiska essän av A.H. Maslow där han talar om den ”behovstrappa” som de flesta nog känner igen från grundskolans psykologi-utlärning. Här finns också samtida förespråkare för frivillig enkelhet, historiker som blickar tillbaka på tidigare inslag av frivillig enkelhet hos exempelvis kväkarna och kritiker av begreppet.

Problemet är att de kritiker som får en chans inte omfattar särskilt många perspektiv, utan är tämligen konservativa (självklart ger ökad tillväxt också ökad rikedom!), för att inte säga fyrkantiga. Mer ingående, progressiv kritik av konceptet om frivillig enkelhet finns tyvärr inte med. Exempelvis är det ett problem att många av de artiklar som argumenterar för frivillig enkelhet gör det utifrån ett i väldigt hög grad klassblint perspektiv. I princip alla data som redovisas till stöd för argumentationen (om lycka och välbefinnande, liksom ekonomisk rikedomsutveckling etc) utgår från nationella genomsnitt utan att bry sig om skillnader i inkomst socioekonomiska grupper emellan.

Det är av, om och för en medel- och överklass som har råd och möjlighet att avstå från något som boken skrivs – något som blir oerhört tydligt redan på bokens första sida när Doherty i sitt förord talar om att ”vi” kanske är nöjda med ”våra tre bilar, våra fyra badrum och våra fem TV-apparater”… Amerikansk medel- och överklass bör kanske tilläggas.

Det kan säkert vara positivt om en frivillig enkelhet anammas av allt fler personer. Frågan är hur inflytelserikt tankegodset någonsin kommer att bli? Etzioni och Dohertys bok innehåller dock många mycket läsvärda artiklar på temat så för den som är intresserad av tankegångarna och/eller debatten är den ett mycket bra val.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-05-07 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-06 20:42

Kategori: Recension | Recension: #1180

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?