Nyhet

ISBN-systemet utökas till 13 siffror

Den 1 januari 2007 övergår ISBN (International Standard Book Number) från att vara ett 10- till ett 13-siffrigt system. Förändringen berör bokförlag/utgivare, bibliotek, bokhandel och i övrigt alla som hanterar och distribuerar publikationer med ISBN. Standarden (ISO 2108) för det nya systemet kommer att stå klar i början av 2005.

I vissa delar av världen har så pass stor del av numren förbrukats att en utökning av systemets kapacitet blivit nödvändig. Utökningen skall säkra framtida tillgång på ISBN. Sverige har ingen brist på ISBN, och kommer under överskådlig framtid att fortsätta använda områdesbeteckningen 91-. (Källa: kb.se)

Björn Hagström

Publicerad: 2003-11-25 22:24 / Uppdaterad: 2003-11-25 22:24

Kategori: Nyhet

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?