När man blir äldre: De ä inte lätt å va gla när man märker att man fäller bla för bla,som träden på hösten ..
Någonting i den stilen . Var kan man finna den dikten av Jeremias?? Han lär vara diktaren.. Det vore kul om någon visste.