Recension

: The CIA’s greatest hits
The CIA’s greatest hits Mark Zepezauer
2002
South End Press
4/10

CIA på krigsstigen

Utgiven 2002
ISBN 1878825305
Språk Engelska

Om författaren

Mark Zepezauer har också skrivit böckerna ”The Nixon Saga” och ”Take the Rich off Welfare”.

Sök efter boken

Du vet nog vad CIA är – Central Intelligence Agency, USA:s säkerhetstjänst. Omtalat. Omskrivet. Filmatiserat. Omgärdat av mycket mystik (som många säkerhetstjänster). Och därför också en god källa för allehanda konspirationsteorier och maktmystik.

I den här lilla boken visar Mark Zepezauer prov på just detta. Det är en kort och lättläst sammanfattning över en rad fall som har tillskrivits CIA – allt ifrån att ha smugglat över höga nazi-toppar till USA efter andra världskriget, för att de skulle kunna värvas i kampen mot kommunismen, till att ha mördat JFK och Martin Luther King, och understött etableringen av diverse diktaturer världen över.

Att somligt av det som sägs i den här boken är sant råder det idag inte så mycket tvivel om. Däremot är alla de 42 ”greatest hits” som Zepezauer diskuterar långt ifrån oomtvistade. Och Zepezauer försöker inte ens ge sken av att ta in många olika perspektiv i sin bok – i den korta lilla referenslistan återfinns oftast bara något enstaka verk vad gäller varje enskild händelse.

Men så är ju boken inte precis tänkt som ett vetenskapligt verk. Därav inte heller någon analys eller teoretiseringar. Med en tecknad serieruta som ackompanjerar varje fall som tas upp får man snarare intryck av att det är motsatsen som är tanken. Och är man ute efter det, så, ja… Knappast en bok för den kritiskt inriktade, däremot för den som vill ha en kort guide till vad somliga ogillar med ”USA-imperialismen”.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-07-04 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-12 15:47

Kategori: Recension | Recension: #789

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?