Recension

: Att mäta verkligheten
Att mäta verkligheten Alfred W Crosby
1999
SNS
7/10

Rationell förklaring till Europas expansion

Utgiven 1999
ISBN 9171507845
Orginaltitel The Measure of Reality
Översättare Margareta Eklöf & Leif Mutén
Först utgiven 1997

Om författaren

Alfred W. Crosby är professor i American Studies, historia och geografi vid universitetet i Austin, Texas. Han har tidigare skrivit flera uppmärksammade böcker om bl.a. imperialismen och dess biverkningar.

Sök efter boken

Under medeltiden började det hända saker i Europa och främst i de västra delarna av regionen. Från att ha varit en perifer och underutvecklad region jämfört med flera andra kulturcentra började det gro i området. En förvandling i vardande som skulle få enorma konsekvenser för hela världens utveckling.

Att mäta verkligheten har Alfred W Crosby kallat sin bok om denna betydelsefulla period som lade grunden till upplysningens vetenskapliga genombrott. En fullständig revolution av tillvaron, en övergång från en "kvalitativ till en kvantitativ" uttolkningsmodell av verkligheten. Detta kom att genomsyra hela samhället och i förlängningen så gott som hela världen.

Vad bestod då denna "revolution" av? Ett antal genomgripande uppfinningar och utvecklingar av tidigare företeelser, enligt Crosby. Urverken spridning var en av de viktigaste nyheterna liksom förädlingen av de indoarabiska siffrorna samt geometrins och bokföringens förkovran för att nämna några. Hela kunskapssfären berördes följaktligen och människorna anpassades och inrutades efter de nya normerna. Även kulturen i form av teater, musik och litteratur berördes.

För att genomföra ett projekt t.ex. en seglats krävdes någon som planlade rutten, någon som beräknade kostnader i förhållande till den möjliga vinsten och sist men inte minst krävdes någon som beräknade vilka militära resurser som krävdes för att uppnå målen. Att någon skulle skriva historien om expeditionen eller kanske t.o.m. dramatisera allt sammans var heller inte ovanligt.

Utvecklingsspiralen var igång och drevs framåt av den hunger efter nya erövringar som påyrkades från det alltmer krävande Europa. Samhället förändrades liksom människorna och den bild av Västeuropa som är det riktiga, det rationella, manifesterades och fastlades.

Intressanta tankegångar framhävs i boken och den "mörka medeltiden", som visserligen tidigare erhållit välförtjänt revision, får här ytterligare en bekräftelse på att ha varit dynamisk snarare än statisk. Dessutom ger boken samtiden en extra, behövlig glödlampa, användbar för att tolka de alltjämt fortgående strukturerna i världen. Crosby fullgör därmed sitt uppdrag som historiker.

Boken är indelad i två stora kapitel där det första behandlar de förutsättningar som möjliggjorde den faktiska utvecklingen. Den andra delen analyserar de konkreta förändringarna och hur de gjorde sig gällande. Boken är trots den pedagogiska uppläggningen inte särskilt lättläst. Mycket fackord, termer och framförallt namn ramlar på läsaren och på rak arm kan man säga att det inte är en bok för slöläsning i hängmattan. Detta är ändå en nyttig bok som kan rekommenderas för den som är intresserad av varför vi här i Västeuropa hela tiden anser oss ha tillgång till det enda, rätta perspektivet.

Textutdrag (Visa/göm)

Per Warmark

Publicerad: 2001-09-13 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 15:29

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #319

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?