Recension

: Rösterna ur Dödahavsrullarna
Rösterna ur Dödahavsrullarna Robert Eisenman
2001
Pan
6/10

Fynden vid Döda havet fascinerar fortfarande

Utgiven 2001
ISBN 9172631309
Sidor 275
Orginaltitel The Dead Sea scrolls uncovered
Översättare Eva Strömberg Krantz
Först utgiven 1992
Medförfattare Michael Wise

Om författaren

Robert Eisenman var vid bokens utgivning professor i Mellanösternreligioner och chef för religionsvetenskapliga avdelningen vid California State University, Long Beach. Han har även gett ut flera böcker om Dödahavsrullarna och skrivit ett flertal artiklar i ämnet. Michael Wise var biträdande professor i arameiska vid avdelningen för främre orientaliska språk och kulturhistoria vid University of Chicago.

Sök efter boken

Berättelsen hur man fann Dödahavsrullarna är tämligen välkänd. I trakten kring Qumran vid Döda havet var en beduinpojke år 1947 ute för att leta efter en bortsprungen get när han i en grotta fann en rad mycket gamla krukor. Krukorna visade sig dölja tvåtusenåriga, unika judiska handskrifter. Under de kommande åren finkammade man öknen i området och fann handskrifter i sammanlagt elva grottor. Texterna visade sig vara både bibliska (ur Gamla testamentet) och utombibliska texter. De dateras till ca 100 f.Kr.-70 e.Kr., vissa så gamla som 250 f.Kr., och är därmed de äldsta skrivna dokumenten man har funnit från Gamla testamentet. Vad som inte är lika känt är hur forskningsarbetet kring textfynden bedrivits, och vilka resultat man kommit fram till. Vilka var de som lämnade skriftrullarna i öknen och varför gjorde de det?

Olika teorier kring Dödahavsrullarna har framlagts. Ett problem i forskningsarbetet har varit att forskarna inte har haft tillgång till alla textfragment samtidigt, vilket ger en dålig översikt. Förespråkarna för den teori som hittills ansets mest trolig menar att det är esséer (en av tre judiska trosinriktningar vid den tiden) som grupperat sig i öknen, men Robert Eisenman och Michael Wise förkastar den teorin som "oriktig och otillräcklig" och menar att det snarare rör sig om en församling med messianska förväntningar som har förbindelser med den "zelotiska rörelsen".

Eisenman och Wises bok publicerades första gången 1992, så rönen är inte "rykande färska". Men med tanke på att Qumranforskningen gått oerhört sakta framåt, är boken i högsta grad aktuell. Det som upprört många forskare är att endast en mycket liten utvald krets av forskare har fått ta del av fynden. (Det har till och med cirkulerat rykten om att katolska kyrkan ska ha velat "tysta fyndet" eftersom det möjligtvis kan ändra i kristendomens ursprung.) Trots att fynden gjordes så tidigt som under början av 50-talet, dröjde det ända tills början av 90-talet, innan Eisenman tilläts ta del av materialet.

I översiktliga kapitel behandlar Eisenman och Wise messianska och visionära berättelser, kalendertexter, bibeltolkning, testamenten, texter om rättfärdighet, spådom, magi m.m. Man har översatt textfragmenten ordagrant, för att läsaren själv ska kunna fundera och resonera kring texterna. Efter varje text följer en kommentar av författarna till boken, som förklarar och hänvisar till andra textstycken. Det är överskådligt och klart uppställt, men visst känns vissa delar komplicerade och det är många begrepp man som läsare ska hålla reda på.

Den här boken kräver naturligtvis ett intresse för religion och historia i allmänhet, och det underlättar om man kan en del om Gamla testamentet. Är du dessutom intresserad av förhållandet mellan judendom och kristendom i synnerhet är det en bok jag gärna rekommenderar.

Textutdrag (Visa/göm)

Johanna Look

Publicerad: 2001-08-21 00:00 / Uppdaterad: 2011-04-01 09:31

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #296

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?