Lite trist när en recension problematiserar om författaren har ”rätt” bakgrund för att i romanform (fiktion) skapa en historia – snarare än att låta berättelsen stå i fokus.

Glädjen med romaner är att olika perspektiv, tankar och vinklar kan berika.