Jag instämmer med varje ord i det du skriver.
Älskade denna bok