Recension

: Kriget, Pappa
Kriget, Pappa: Ett tillförlitligt sifferminne Victoria Rixer
2018
Verbal förlag
7/10

En pappas historia

Utgiven 2018
ISBN 9789187777356
Sidor 208

Om författaren

Född 1974 och lever i Stockholm. Litteraturvetare, journalist och programledare för Finnjävlarpodden i Sveriges Radio.

Sök efter boken

En vuxen dotter pratar med sin pappa om hans liv och familjehistoria. Här bearbetas Finlands många krig och människor som kommit i kläm under tidernas gång. Fattigdom och nöd. Här handlar det om släktingar i många led och i flera länder. Om resor, återvändande och nya hemorter och tillbakablickar.

Pappan har hamnat på barnhem i Finland, kommit över till Sverige från Finland och gjort en klassresa genom att lära sig perfekt svenska och avlägga universitetsexamen. Hans barn ska inte förknippas med dåliga språkkunskaper, lågstatusjobb eller försupna uteliggare. På minuskontot hamnar alla underlägsenhetskänslor, fördomar, psykisk ohälsa, alkoholism och brytning med familjen. Det finns något mycket hetsigt och snabbt över fadern. Begåvad och driftig men också något disharmoniskt. Han är bra på mycket: siffror och statistik och pratar gärna om integration i stora svep.

De egna barnen lärde(s) inte heller finska vilket är en sorg för den vuxna dottern. På så vis är det för henne ett extra svårt pussel att lägga för att förstå släkthistorien. Hon hittar och får dokument men hon behöver tid och hjälp för att förstå och tyda. Döda och levande släktingar finns i otal och en del till och med mycket nära men alla är inte heller intresserade av familjens historia. Ibland minns man olika eller fäster uppmärksamhet vid olika platser och händelser. Minnet kan svika och ibland spelar känslor stora spratt.

En speciell historia skriven i ett svep. Ibland hänger man som läsare inte riktigt med i alla svängar i jakten på identitet. Kapitlena är fyllda med allehanda klokheter från historien, egna erfarenheter och litteraturen. Men jag läser med respekt: det tar flera generationer att överleva krig och att emigrera är ofta att lämna sår och spår bakom sig. För nya uppväxande generationer kan ändå historien generationer tillbaka vara eller bli mycket viktig. På något vis funderar alla människor i något skede över sitt liv och hur det blev och varför… Det kunde kanske ha blivit helt annorlunda. I slutet av intrigen blir det hela definitivt: det gäller att fråga och prata så länge det är möjligt. Även om man aldrig kan komma fram till några absoluta sanningar om krig och siffror… Statistiken är på ett vis död materia.

Victoria Rixer är programledare för Finnjävlarpodden. På så vis är tematiken i boken Kriget, Pappa något som hon har stor insyn i även från många andra finländares synvinklar.

Barbara Strand-Blomström

Publicerad: 2019-07-27 00:00 / Uppdaterad: 2019-07-26 18:26

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #7799

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?