Recension

: Den vilda drömmen
Den vilda drömmen Mats Wahl
2006
Brombergs
10/10

När någon slår larm

Utgiven 2006
ISBN 9185251585
Sidor 207

Om författaren

Mats Wahl publicerade sin första bok 1978 och sedan dess har han producerat 48 böcker, fem teaterpjäser och lika många tv-serier. Han mest framgångsrika bok var Vinterviken som kom 1993, vilken också filmatiserades år 1996. Mats Wahl har fått många utmärkelser och priser för sina litterära verk och pjäser. Han har bland annat fått det Kungliga dramatiska teaterpriset för bästa pjäs för barn och ungdom 1990 och Augustpriset 1993.

Sök efter boken

Mats Wahl berättar hur situationen ser ut på ett stort antal skolor ute i landet; där kommunikationen mellan lärare och elever fungerar bristfälligt, där misshandel är ett återkommande problem, där elever fyller lampkupor med kiss eller där det slutat förvåna någon när brandlarmet tjuter… Hur kan det komma sig att det ser ut så här och varför återspeglas inte alltid denna vardag i Skolverkets inspektionsrapporter?

Mats Wahl har själv jobbat flera år som lärare innan han blev författare på heltid och sedan 1980 har han mött cirka 3000 skolklasser. Han har alltså skaffat sig en gedigen erfarenhet av hur olika klimat som kan råda på olika skolor. Han väljer att dela in dem i tre kategorier: välfungerande skolor, otillräckliga skolor och skolor i kris. Exempel från två skolor, som i boken fått de fiktiva namnen Kungaskolan och Drottningskolan, får illustrera hur vardagen kan se ut på en skola i kris.

Jag minns själv besvikelsen under min egen högstadietid: Varför låtsades de vuxna som ingenting? Varför tillät de att elever kränktes öppet, till och med på lektionstid? Hur kunde de undvika att se det som var uppenbart? Just dessa mekanismer: själva förnekandet av fakta, att inte fullt ut sätta ord på hur illa ställt det faktiskt är, belyser Mats Wahl på ett övertygande sätt i boken.

Här finns samtidigt en medvetenhet om att förändringsarbete inte sker över en natt. Författaren ifrågasätter även sin egen roll – vad han egentligen kan bidra med inom en knapp tidsram? Vi får ta del av en arbetsmetod som han utvecklat under lång tid, där han har hittat ett fungerande sätt att skapa dialog även i stökiga klasser. Bland annat låter han ett par elever ta rollen som observatörer. De får i uppgift att lägga märke till vad som sker i klassrummet. Ofta inbjuds han även att hålla seminarier för personalgruppen på skolan. Då använder han liknande sätt att arbeta medvetet med gruppdynamiken.

Boken fungerar igångsättande genom sättet att formulera frågeställningar, det är frågor som sysselsätter mina tankar länge efter läsningen. Detta är en handbok, den visar på möjliga öppningar, nya sätt att tolka signaler och tänkbara vägar vidare. Detta är samtidigt en bok som slår larm om att ett stort antal barn och vuxna far illa i skolor runt om i landet, en bok som uppmanar till handling NU.

Textutdrag (Visa/göm)

Andrea Berge

Publicerad: 2006-10-05 00:00 / Uppdaterad: 2015-04-11 21:27

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2204

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?