Text

Minns Förintelsen

Idag, den 27/1 2005, är det 60 år sedan Röda Armén nådde och befriade Auschwitz. Med vetskap om att lägren skulle falla hade tyskarna redan tömt baracker på alla som kunde gå och tvingat fångarna till de så beryktade ”dödsmarscherna” västerut. Trots att många som lämnades kvar svävade på gränsen mellan liv och död överlevde en del, och somliga levde för att vittna. Primo Levi var en. Imre Kertész en annan. Den förra frågade sig vad som är en människa. Den senare har skrivit ”Vad jag än tänker på, tänker jag alltid på Auschwitz. Allt annat tycks mig dumt jämfört med det.”

I takt med att lägren i Polen och annorstädes befriades fick världen snart omdefiniera värdet i ordet grymhet. De svartvita journalfilmerna från Bergen-Belsen har präglat generationers människobild. Här upplevde man något som var unikt, aldrig tidigare hade dödandet nått samma kyliga effektivitet, samma utstuderade sadism, hos förövarna samma kollektiva moraliska kollaps. Om detta har Yehuda Bauer skrivit för att försöka förklara vad som skiljer ut förintelsen och dess natur.

På ett mer individuellt plan har journalisten Gitta Sereny borrat djup i bland annat Frank Stangl (kommendant i Treblinka) och Albert Speers (enligt egen utsago ovetandes rustningsminister) komprometterade själar. Det är dokument som ytterst ställer samma fråga som Levi: Är dessa varelser verkligen människor? Frågan tycks alltid besvaras jakande. Därför är minnet så viktigt, därför att det skriftliga vittnesmålet avgörande. Bortom journalfilmernas tidsbundna abstraktioner är de överlägset levande.

Läs vidare!


Primo Levi: Är detta en människa
Ögonvittne vid slutstationen

”Det finns en viss sorts litteratur vars upphovsmän drivs av andra bevekelsegrunder än lusten att berätta, längtan att skriva eller uppgiften att förklara. Jag talar om den personliga vittnesbörden från människor som av en eller annan anledning befunnit sig i utmarkerna av mänsklig civilisering…” Läs mer


Imre Kertész: Mannen utan öde
Helvetet utan kretsar

”I Imre Kertész’ tankesamling Galärdagbok som utgavs i början på nittiotalet (till svenska 2001) skriver han: ‘Vad jag än tänker på, tänker jag alltid på Auschwitz. Allt annat tycks mig dumt jämfört med det.’ Ja, det är klart, tänker jag själv och lägger Mannen utan öde ifrån mig. Med den erfarenheten i bagaget blir alla andra saker…” Läs mer


Yehuda Bauer: Förintelsen i perspektiv
Förintelsen per definition

”Ingen historisk händelse torde ha genererat lika mycket text som förintelsen, d.v.s. Nazitysklands avlivning av ca sex miljoner judar. Förvisso faller det sig naturligt då det var en extrem företeelse, en följd av komplexa förutsättningar som sträcker sig långt tillbaka. Även förintelsen som fenomen bjuder på ett brett…” Läs mer


Gitta Sereny: Tyskt trauma
Stafettpinnen överlämnas

”Gitta Sereny föddes i början av 1920-talet och fick sin ungdom präglad av andra världskrigets fasor. Hon var långt ifrån ensam om att påverkas, formas, drabbas av det som hände och det gäller även den tyska befolkningen. Tyskarna – och inte bara de som var med – utan alla invånare i landet är på något sätt tvungna…” Läs mer


Doris Bergen: War & genocide
Förintelsen i krigets skugga

”Det har genom åren skrivits åtskilliga hyllmeter om nazisternas brott under sin tid vid makten i Tyskland. Förföljelsen av, sedemera också massfängslandena av och folkmordet på, handikappade, romer, judar, polacker, ryssar, homosexuella, Jehovas vittnen och inte minst politiskt oppositionella – allt detta är…” Läs mer


Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson: Folkmordens historia
Hur hanterar vi våra folkmord?

”Härom kvällen zappade jag förbi ännu en trailer för ännu en Hitler-dokumentär (vem kan räkna dem?) Det talades om något i stil med “mannen som förändrade 1900-talet”. Och man måste fråga sig: gjorde han det? Var det en ren slump att den här typen dök upp och plötsligt förändrade historien med sin knasiga men slående idé…” Läs mer


Ben Shepard: Befrielsen av Bergen-Belsen
Hjälteinsats med fatala misstag

”I april 1945 gick brittiska trupper in i det tyska koncentrationslägret Bergen-Belsen. Det innebar frihet för de många tusen fångarna som lidit enormt men att friheten också skulle innebära överlevnad var tyvärr inte något självklart. De brittiska soldaterna och den sjukvårdspersonal som var först…” Läs mer


Nelly Sachs: Samlade dikter
“Fullt av det tigande språk/ som här får luften att blixtra –”

”Det finns många författare som på olika sätt bearbetat Förintelsen i sina dikter eller texter. Få har kanske ändå levt så fullkomligt i dess skugga som Nelly Sachs. Förlusten, sorgen och tomheten genomsyrar hela hennes poetiska universum. När Sachs kom till Sverige från Tyskland 1940 hade hon över huvud taget inte publicerat…” Läs mer


Lena Einhorn: Ninas resa
En överlevnadsberättelse

”Få historiska händelser har väl präglat den moderna litteraturen så som andra världskriget och förintelsen. Det är omöjligt att tänka sig efterkrigslitteraturen utan författare som Nelly Sachs, Imre Kertész eller för den delen Art Spiegelman. Samtidigt är förstås förhållandet mellan fiktion och historisk verklighet aldrig helt…” Läs mer


Art Spiegelman: The Complete Maus
Mästerverk i alla kategorier

”Om Akademien mot förmodan skulle ge sig på att dela ut ett Nobelpris till en serieskapare (hoppas kan man ju) vore Art Spiegelman onekligen det självklara valet. Hans Maus placerade serier, eller grafiska romaner som kanske är en mer korrekt beteckning, på kartan på ett gränsöverskridande, välförtjänt sätt…” Läs mer


Zygmunt Bauman: Auschwitz och det moderna samhället
Vår mänskliga förmåga att vara riktigt omänskliga

”Diskussionen om Förintelsen i allmänhet och den statliga upplysningskampanjen kring den i synnerhet har fått en hel del både rättmätig och orättmätig kritik. Till den rättmätiga tycker jag otvivelaktigt att det sätt som Förintelsen, inte minst i skolans historieundervisning, tenderar att framstå som en ond och…” Läs mer

redaktionen, dagensbok.com

Publicerad: 2005-01-27 00:00 / Uppdaterad: 2011-05-03 21:49

Kategori: Special

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?