Recension

: Uneasy alchemy
Uneasy alchemy Barbara Allen
2003
MIT press
7/10

Här kan vi lära av USA

Utgiven 2003
ISBN 0262511347
Sidor 224
Språk Engelska

Om författaren

Barbara L. Allen är chef för studentprogrammet vid Science and Technology Studies, Virginia Tech’s Northern Virginia Center.

Sök efter boken

Varje år släpps det ut över åtta ton farligt avfall per invånare, i delstaten Louisiana i USA. Delstaten har därmed den absolut högsta koncentrationen utsläpp i hela landet, och den allra största delen av dessa utsläpp är i sin tur koncentrerade till det som i folkmun har kommit att kallas ”Cancer alley”. Namnet kommer sig av att cancer-frekvensen – såväl som frekvensen av andra sjukdomar – är markant mycket högre här än genomsnittet i övrigt. De boendes hälsa och välmående beaktas föga när nya industrier får tillstånd att etablera sig i området.

I den här boken försöker forskaren Barbara Allen spåra hur det kan komma sig att politiken gentemot befolkningen i det här området skiljer sig så från hur andra människor behandlas. Ett av de centrala svaren handlar om att det i området främst bor svarta, afro-amerikaner. Rasismen är fortfarande en ingrodd del i sydstaternas etablissemang.

Men boken handlar också om kampen mot denna miljö-rasism, och för en rättvis miljöpolitik. Det handlar om hur gräsrotsaktivister har kämpat mot enskilda fabriker som skulle komma att förstöra deras omgivning, liksom om hur enskilda forskare har bidragit med banbrytande forskning för att klarlägga sambanden.

Boken är en deltagande, antropologisk studie, i hög grad baserad på intervjuer med såväl aktivister som företag och politiker. Det gör att resultaten i främsta hand är kvalitativa. Ibland kan man därför sakna några ”hårdare” fakta och inte bara enskilda individers mer subjektiva åsikter.

Allen skriver dock bra på ett viktigt ämne. Det här är ett område där den svenska forskningen, såväl som miljöorganisationerna, ligger långt efter de amerikanska. Här har vi verkligen något att lära av USA. Allens bok kan vara ett viktigt bidrag till det.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-07-16 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-07 12:33

Kategori: Recension | Recension: #1263

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?