Recension

: The quest for environmental justice
The quest for environmental justice Robert Bullard
2006
Sierra Club
7/10

Miljö och rättvisa

Utgiven 2006
ISBN 1578051207
Sidor 393
Språk Engelska

Om författaren

Robert Bullard är professor i sociologi vid Clark Atlanta University, och direktör för Environmental Justice Resource Center. Han har tidigare skrivit ett antal böcker på temat ”environmental justice”, bland annat ”Dumping in Dixie” och ”Unequal protection”.

Sök efter boken

Har du låg inkomst, eller tillhör någon etnisk minoritet, är det hög risk att du också bor i närheten av en illaluktande soptipp, bullrig väg eller fabrik som släpper ut en massa föroreningar i luften du andas. Det tar många gånger också mycket längre tid för ansvariga myndigheter att åtgärda ett miljöproblem som drabbar låginkomsttagare och/eller minoriteter, än vad det hade tagit att åtgärda problemet om mer priviligierade grupper hade drabbats.

Den här typen av orättvisor verkar finnas på många håll i världen. Frågan har dock fått mest uppmärksamhet – både bland aktivister och forskare – i USA, kanske för att skillnaderna där är så uppenbara. Men frågan har också uppmärksammats i en hel del andra länder – exempelvis i forskning från Skottland och England – och resultaten därifrån visar på väldigt likartade mönster av orättvisor som de från USA.

I den här boken samlas ett antal artiklar på temat, som på engelska kommit att kallas för ”environmental justice”. Redaktör är Robert Bullard, en nestor i genren som för drygt tio år sedan skrev vad som var ett smått banbrytande verk inom sitt fält, Unequal protection. I den här antologin följer han på sätt och vis upp den boken, så här finns exempel på aktuell forskning om hur de här orättvisorna de facto ser ut, exempelvis i amerikanska städer, parallellt med exempel på hur aktivister har försökt arbeta för en jämlik, rättvis behandling när det gäller miljöskydd och samhällsplanering.

Till bokens baksidor hör att den har sitt främsta fokus på USA. Till skillnad från andra böcker jag sett på temat ”environmental justice” innehåller dock den här åtminstone ett par artiklar som tar upp andra länder – exempelvis Sydafrika och Nigeria. Och trots detta fokus på USA har boken flera artiklar som är intressanta för att visa på hur den här sortens ojämlikhet kan se ut – vilket kan inspirera tankar om och forskning kring hur det kan se ut på vår hemmaplan. Detta är en fråga och en bok som svenska organisationer, forskare och institutioner borde ta till sig av.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2006-11-03 00:00 / Uppdaterad: 2009-11-30 14:48

Kategori: Recension | Recension: #2250

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?