Låt gå för hans författarskap men det är ju på scenen denna personlighet lyser starkast! Som i Tillfällig gäst i ditt liv, på Scalateatern igen nu. Alltså, där förmedlar han verkligen det han annars skriver ned, men tusenfalt starkare. Det är så han ska upplevas åtminstone i mitt tycke.