Recension

: Deltagande demokrati
Deltagande demokrati America Vera-Zavala
2003
Agora
6/10

Jakten på demokrati

Utgiven 2003
ISBN 9189483278
Sidor 215

Om författaren

America Vera-Zavala (f. 1976) är dramatiker, författare och debattör. Hon har varit politiskt aktiv i många forum. 2004 skrev hon ena hälften av debattboken Global rättvisa är möjlig. Några av hennes pjäser är Concha tu madre (Riksteatern, 2006), Etnoporr (Teater Tribunalen, 2008) och Att läsa: Motståndets estetik (Radioteatern, 2014).

Sök efter boken

Demokratin har långsamt urholkats allt mer. Globalisering i kombination med en politikerkår som tappat kontakten med medborgarna, och medborgare som reduceras enbart till väljare. Allt bäddar det för att det demokrati egentligen betyder – folkstyre – ofta inte synes mycket mer än en vacker dröm.

Så hur går vi då till väga för att åter vitalisera den drömmen? I jakt på svaret på den frågan reser America Vera-Zavala ned till Brasilien, närmare bestämt staden Porto Alegre i delstaten Rio Grande do Sul. Här har det styrande arbetarpartiet i många år arbetat med en form av "deltagande budget". Vanliga medborgare kan här få vara med om att fatta beslut om hur stadens offentliga finanser ska användas.

En mycket stor andel av stadens befolkning har också utnyttjat den här möjligheten. I genomsnitt räknar myndigheterna nu med att omkring 50 000 människor varje år är med och försöker påverka resultaten. Vera-Zavala rapporterar också från andra håll i världen, där olika former av deltagande demokrati har börjat tillämpas; Buenos Aires i Argentina, Palestina eller Fagersjö, för att bara nämna några exempel …

Det är en god analys som görs av nuläget i boken, och den kombineras också med insikter om den politiska verkligheten på hemmaplan. Vi kan inte kopiera andras erfarenheter rakt av, poängterar Vera-Zavala, däremot har vi mycket att lära även från många fattiga länder.

Det man möjligen kan invända är att Vera-Zavalas skildring av hur arbetet med den deltagande budgeten i Porto Alegre verkligen går till kunde ha utvecklats mer. Framförallt saknar jag en mer kritisk skildring av vilka som verkligen deltar i processen och vilka resultat det kan leda till. Andra författare har pekat på att det främst är redan politiskt aktiva i det brasilianska arbetarpartiet som har varit aktiva i arbetet med den deltagande budgeten. Att 50 000 personer engagerar sig i stadens styre är förstås bättre än om färre gör det – men det är långt från en majoritet i en miljonstad. Ambitionerna om att engagera det civila samhället verkar inte riktigt ha uppfyllts. Riskerar inte arbetet med en deltagande demokrati att leda till samma sak?

Vera-Zavala skriver rappt och träffsäkert om en av vår tids stora ödesfrågor – demokratins borttynande, eller raserandet av demokratin (beroende på hur man ser det). Deltagande demokrati kan vara ett sätt att återuppliva kampen för rättvisa och frihet för alla. Den här boken kan tjäna väl i det arbetet.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-05-03 00:00 / Uppdaterad: 2016-07-09 22:38

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1173

3 kommentarer

Vera-Zavala är inte för rättvisa och frihet för alla, det är lika korkat att påstå som att säga att Hitler var balettdansör.

Oskar Oregistrerad 2004-05-08 21:53
 

Vera- Zavala är otäckt enkelspårig, ogenomtänkt, omogen och verkar korkad. Tyvärr ingen tillgång för oss på vänsterkanten…

R Oregistrerad 2004-05-10 09:58
 

Nej, en Adolf Hitler i trikåer däremot, skulle man faktiskt kunna ha viss glädje av.

Pitt Oregistrerad 2004-05-10 11:34
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?