Recension

: Den ekologiska imperialismen
Den ekologiska imperialismen Alfred W Crosby
1999
SNS
8/10

Djur och växter i imperialisternas tjänst

Utgiven 1999
ISBN 9171507450
Orginaltitel Ecological Imperialism
Översättare Margareta Eklöf
Först utgiven 1986

Om författaren

Alfred W. Crosby är professor i American Studies, historia och geografi vid universitetet i Austin, Texas. Han har tidigare skrivit flera uppmärksammade böcker om bl.a. imperialismen och dess biverkningar.

Sök efter boken

Från nordmännens raseri via upptäcktsresande pionjärer till de stora imperiebyggarna. Alla spred de västeuropeiska konventioner över hela Tellus. Jorden blev Europas strategispel och det gällde för deltagarna att dels kuva infödda människor och deras natur, dels att hålla rivaliserande nationer i schack. Ett långtifrån okomplicerat och lätthanterligt spel således men vad européerna inte visste var att de hade den starkaste av bundsförvanter på sin sida i många fall – naturen. Faktum är att den enorma expansion som utgick från Västeuropa förmodligen aldrig skulle ha uppnått de resultat som gjordes om inte biologin varit dem trogna!

Resultatet, som tydligt kan avläsas än idag, fick också proportioner av aldrig tidigare skådat slag. Visst hade egypterna ett välde, Alexander den store var en erövrare av rang och Roms gränser var vidsträckta, men aldrig nådde några av dessa lika långt och djupt som Västeuropas imperialister.

Många forskare har tidigare framhållit de tekniska, naturvetenskapliga och militära förstegen hos européerna, men det räcker inte anser Alfred W. Crosby. Visst spelade teknik och vetenskap en stor roll. Crosby har själv behandlat hur det rationella tänkandet började utvecklas i Västeuropa under medeltiden och hur man i regionen successivt övergick från en kvalitativ tankemodell till en kvantitativ. Ett vetenskapligt lyft var ett faktum. Men utan naturens hjälp hade inte världskartan sett ut som den gör idag, menar Crosby.

De tekniska framstegen och det nya tänkandet i all ära men det var följaktligen naturen själv, i form av bakterier och frön, som bäddade för den europeiska frammarschen. I de områden som i något liknade Europa slogs inhemska delar av floran i många fall ut av aggressiva invandrarväxter. Detsamma gällde faunan. Där förhållandena var extra gynnsamma blev naturen så gott som förbytt och dessa områden kallar Crosby för Neoeuropa. Här fanns enorma möjligheter för expansiva européer. Vete och boskap var exempelvis efterfrågade i hemmaregionen och lätta att etablera i de nyvunna territorierna. Australien, Nord- och Sydamerika och Nya Zeeland är några av de områden som genomgick stora förändringar.

Det var nu inte bara inhemska djur och växter som fick stryka på foten för kolonialisterna. I lika hög grad drabbades människorna. Urinnevånarna var ofta totalt chanslösa gentemot de aggressiva bakterier de tvingades konfrontera. Infödingar dog som flugor och i samtliga neoeuropeiska områden dominerar idag människor med europeiskt ursprung. Ovan nämnda exempel inkluderade.

Crosby tryckte i och med denna bok på knappar som egentligen borde ha tryckts på för länge sedan. Fenomenet med den ekologiska delen av imperialismen hade visserligen redan då varit känt, men ingen hade ännu skrivit något med sådan genomslagskraft som Den ekoligiska imperialismen hade. Med tanke på upplagor och översättningar finns fog för att tala om en bestseller inom facket. Och uppmärksamheten är välförtjänt.

Med övertygande argument och ett pedagogiskt upplägg får man förloppet presenterat på ett utmärkt sätt. Mycket positivt skulle kunna sägas om den här boken, men att författaren lyckats med att skriva en bok som kan attrahera många utan att för den skull göra avkall på trovärdigheten får räcka.

Per Warmark

Publicerad: 2002-01-09 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 15:06

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #439

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?