Recension

: Den globala resan - marginalisering och miljöhot
Den globala resan - marginalisering och miljöhot Knud Vilby
2001
Studentlitteratur
7/10

Välavvägt om globaliseringens förlorare

Utgiven 2001
ISBN 9144017588
Sidor 386
Orginaltitel Den globale rejse - marginalisering och miljøtrusler
Översättare Joachim Retzlaff

Om författaren

Knud Vilby är författare och journalist specialiserad på miljö- och utvecklingsfrågor. Han har varit ordförande i Den Danske Unesco Nationalkommission och chef för den danska u-landsorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke.

Sök efter boken

Jag har inte närmare undersökt saken, men jag får för mig att det de senaste åren har dykt upp allt fler mer eller mindre välskrivna böcker i ämnet globalisering. Trots att det uppenbarligen finns kommersiellt underlag för denna digra utgivning och att debattörer ständigt använder sig av termen är det knappast ett entydigt begrepp. Visserligen har det hela knutits till en ekonomisk process intimt sammankopplad med allt mer internationaliserade kommunikationer och nätverk, men flera forskare pekar på att begreppet är allt för simplistiskt. Andra menar att globaliserningens utbredning är svår att mäta, och ytterligare några ifrågasätter om det finns någon globalisering överhuvudtaget.

Men om vi nu köper termen och erkänner att det finns en globalisering kvarstår frågan om vilken form av globalisering vi vill ha. Attac beskylls exempelvis för att vara anti-globalister, men bedyrar själva sin globala struktur, så de kanske mer rätteligen borde kallas för antikapitalister, globaliseringskritiker eller varför inte reformglobalister. Globaliseringen är uppenbarligen komplex och svårbegriplig. Och så länge den är det och denna process påverkar oss i den grad den nu verkar göra, kommer vi fortsätta se en flora av böcker i ämnet.

Till en av de bättre böckerna bör nog den danske journalisten Knud Vilbys Den globala resan räknas. Inte för att den ger ett bättre svar än andra på frågan om vad globalisering är eller utomordentligt bra lösningar på problemet, utan för det valda perspektivet och avvägningen i kritiken. Vilby är vare sig en blåögd liberalist eller svartsynt marxist. Eftersom han för det mesta har rollen som citerande journalist kan han kosta på sig att lyfta fram flera sidor i debatten. Det ska dock sägas att han genomgående har en kritisk hållning till globaliseringens effekter, vilket troligen mest beror på valet av perspektiv. Om man i globala sammanhang kan tala om centrum och periferi, är Vilby mest intresserad av periferin, de marginaliserade. Förlorare finns det visserligen överallt, men sinnebilden för förloraren blir enligt författaren en fattig, ensamstående mamma som livnär sig på någon soptipp någonstans i Afrika söder om Sahara.

Den globala resan tar visserligen utgångspunkt hos förlorarna, men det är ett brett spektrum av globala processer som berörs: ekonomi, religion, mänskliga rättigheter, hälsa, utbildningen, livsmedel, bistånd, miljö, etc. På så vis tjänar boken bäst sitt syfte som en introduktion till ämnet. Vill man sedan förkovra sig mer ger Vilby rikligt med källhänvisningar, litteraturtips och förslag på hemsidor på Internet.

Det är många skrämmande siffror och till synes oöverstigliga hinder som kommer fram i boken. Vilby ger inga enkla lösningar, men det går inte att ta miste på hans optimism; att det är möjligt att göra världen till ett bättre ställe att leva på om vi ger globaliseringens förlorare en chans att själva påverka sin framtid.

Lucas Forsberg

Publicerad: 2001-12-28 00:00 / Uppdaterad: 2011-02-14 22:30

Kategori: Recension | Recension: #428

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?