Redaktionen

Lucas Forsberg

RSS-flöde for Lucas Forsberg

Lucas Forsberg har skrivit 18 recensioner och 10 artiklar.

2002-02-14

The new economy of oil John V Mitchell m fl
Recension
2002-02-14 00:00
Lucas Forsberg
0

Oljan är snart slut! Det är den vanliga hotbilden som målas upp när det talas om världens energitillgångar. Det är en överdriven hotbild, enligt författarna till The new economy of oil. Oljan kommer inte att ta slut inom de närmaste årtiondena och den kommer inte heller att bli osannolikt mycket dyrare, vilket de visar på […][...]

2002-01-21

Internetionalen - fackligt internationellt arbete och Internet Mario Matteoni
Recension
2002-01-21 00:00
Lucas Forsberg
0

De sista decennierna i det förra århundradet innebar en ökad internationalisering av företag och koncerner. I dag står de 200 största transnationella företagen för mer än en fjärdedel av världens ekonomiska aktivitet. När företagen nu blir allt mer ”globaliserade” måste facket och arbetarrörelsen hänga med och anpassa sig till de nya förutsättningarna. Med de nya […][...]

2002-01-15

Globalization from below - the power of solidarity Jeremy Brecher, Tim Costello och Brendan Smith
Recension
2002-01-15 00:00
Lucas Forsberg
0

När det vänsterradikala bokförlaget South End Press väljer att ge ut en bok om anti-globaliseringsrörelsen, globaliseringsrörelsen, anti-kapitaliströrelsen eller vad man nu skall kalla den, tar den sin utgångspunkt i en amerikansk kontext med Seattle-demonstrationerna 1999 som central händelse. Men detta utan att tappa det internationella perspektivet. Visserligen diskuteras varken Prag, Genua eller Göteborg och det […][...]

2001-12-28

Den globala resan - marginalisering och miljöhot Knud Vilby
Recension
2001-12-28 00:00
Lucas Forsberg
0

Jag har inte närmare undersökt saken, men jag får för mig att det de senaste åren har dykt upp allt fler mer eller mindre välskrivna böcker i ämnet globalisering. Trots att det uppenbarligen finns kommersiellt underlag för denna digra utgivning och att debattörer ständigt använder sig av termen är det knappast ett entydigt begrepp. Visserligen […][...]

2001-12-12

Stockholms historia under 750 år Lars Ericson
Recension
2001-12-12 00:00
Lucas Forsberg
1

Att skriva historia är som bekant inte enbart att redogöra för det som hänt i det förflutna, det är lika mycket att genom sållningsarbete skapa vad vi tror verkligen hände i det förflutna. Det heter att vinnarna skriver historien och det är uppenbart att 1900-talets historia skulle sett annorlunda ut om Tyskland vunnit kriget 1945 […][...]

2001-11-18

Frihetens rike - om det roliga Anders Ehnmark
Recension
2001-11-18 00:00
Lucas Forsberg
0

Det finns utopier av olika slag, skriver Anders Ehnmark i förordet till sin nya bok. Onda och goda. De onda stakar ut den enda vägen medan de goda försöker visa på vägskälen. Inspirationen till detta hämtar Ehnmark hos Marx diskussioner om skillnaderna mellan Nödvändighetens och Frihetens rike. Uppenbarligen handlar boken om det senare. I Frihetens […][...]

2001-10-21

Om historia Eric Hobsbawm
Recension
2001-10-21 00:00
Lucas Forsberg
0

Vad är historia? Vad har vi historia till och hur bör den vetenskapliga disciplinen bäst fortsätta att arbeta? Det är kring frågor som dessa Eric Hobsbawms essäsamling Om historia kretsar. Texterna är hämtade från en mängd tidskrifter, föreläsningar och böcker under Hobsbawms mångåriga verksamhet som historiker och berör en rad vitt skilda ämnen. Flera texter […][...]

2001-07-12

Välfärdsstatens nya ansikte - demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn Paula Blomqvist och Bo Rothstein
Recension
2001-07-12 00:00
Lucas Forsberg
0

När den socialistiska tankesmedjan Agora ger ut en bok om marknadsreformerna inom den offentliga sektorn skulle en förutfattad gissning vara att de skulle agitera mot dessa och mot de borgerliga partiernas beslut. Men så är inte fallet. Snarare är Välfärdsstatens nya ansikte förvånande opartisk och klarsynt. Om detta beror på Agora eller författarna vet jag […][...]

2001-06-07

Hur många gånger kan man döda en man? Raymond Paredes-Ahlgren
Recension
2001-06-07 00:00
Lucas Forsberg
1

Raymond Paredes-Ahlgren har något viktigt att berätta. Hans far var en av den chilenske presidenten Allendes närmaste män fram tills det att Pinochet och en rad andra generaler genomförde en blodig statskupp 1973. När de män som försvarade presidentpalatset efter flera timmars bombarderande såg sig tvungna att ge upp blev Raymonds far – Coco – […][...]

2001-05-16

Madame Bovary Gustave Flaubert
Recension
2001-05-16 00:00
Lucas Forsberg
0

Hur skriver man en recension på en bok som räknas till en klassiker? Det är svårt att kritisera en bok som påstås vara bland de mest välkomponerade och sammansatta romanerna i historien. Bara bokens tillkomst väcker intresse. Det sägs att när Flaubert var klar med det han trodde skulle bli sitt mästerverk, den fantasifulla Tentation […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?