Recension

: Välfärdsstatens nya ansikte - demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn
Välfärdsstatens nya ansikte - demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn Paula Blomqvist och Bo Rothstein
2000
Agora
6/10

Marknadsanpassningens dilemma

Utgiven 2000
ISBN 9189483057
Sidor 257

Om författaren

Paula Blomqvist är doktorand i statsvetenskap vid Columbia University i New York och är verksam vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Hennes kommande avhandling jämför välfärdsstatens omvandling i Nederländerna och Sverige. Bo Rothstein innehar August Röhs professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har gett ut en rad böcker, däribland ”Den socialdemokratiska staten”, ”Den korporativa staten” och ”Vad bör staten göra?”.

Sök efter boken

När den socialistiska tankesmedjan Agora ger ut en bok om marknadsreformerna inom den offentliga sektorn skulle en förutfattad gissning vara att de skulle agitera mot dessa och mot de borgerliga partiernas beslut. Men så är inte fallet. Snarare är Välfärdsstatens nya ansikte förvånande opartisk och klarsynt. Om detta beror på Agora eller författarna vet jag inte, men jag skulle gissa på de senare. Paula Blomqvist har jag inte stött på tidigare, men Bo Rothstein har rykte om sig att vara duktig forskare och analytiker. Att han väljer att skriva boken med en doktorand måste betyda att Blomqvist har kvaliteter som räcker långt.

Blomqvist och Rothstein väljer i sin bok att utgå från utredningar och andra forskares rön för att visa på hur marknadsreformer påverkar demokratin. Författarna är alltså inte speciellt intresserade av vilka reformer som är mest ekonomiskt effektiva, utan av den enskilde medborgarens förhållande till staten och dess tjänster. Hur har de senaste årens marknadsanpassning inom skola och sjukvård påverkat jämlikhetsidealen som tidigare regerat inom dessa sektorer?

I Välfärdsstatens nya ansikte görs först en genomgång av förändringarna i andra västliga länder, som t.ex. USA, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Tanken är, så långt jag förstår, att ställa de svenska förändringarna i ett större perspektiv och därigenom visa på olika förutsättningar och andra lösningar på de problem den offentliga sektorn ställdes inför i slutet av 1980-talet. Utgifterna ökade lavinartat och nedskärningar visade sig vara utan verkan. Den lösning som blev allmänt vedertagen – i så väl liberala och konservativa kretsar som i socialistiska – var att på ett eller annat sätt marknadsanpassa stora delar av den offentliga sektorn. Om bara marknadens regler fick fritt utrymme skulle det mesta lösa sig självt och det hela bli billigare och effektivare.

Blomqvist och Rothstein visar på att det inte riktigt är så enkelt, eftersom vissa varor och tjänster knappast gör sig väl eller kan värderas av marknaden. Dessutom finns det stora risker att t.ex. privata skolor skulle utestänga vissa icke önskvärda grupper eller skapa andra segregerande incitament. Nu är författarna knappast så naiva att de räknar bort all privatisering, snarare låter de de enskilda undersökningarna visa på att det finns både nackdelar och fördelar med marknadsreformer och de försöker i sitt avlutande kapitel ge några riktlinjer för hur man skall agera för att främja de demokratiska idéerna inom den offentliga sektorn.

Häromdagen träffade jag en vän till mig som arbetar som pressekreterare för ett politiskt parti i riksdagen. Jag pratade om boken och frågade om han läst den. Han suckade och sa att han knappast hade tid för att läsa sådana böcker längre. ”Men vi försöker få cheferna att ge oss tid att tillägna oss ny forskning”. Det är ett demokratiskt problem om de politiskt engagerade inte har tid att läsa böcker som denna.

Nu blir vissa delar, i synnerhet de som handlar om de utländska erfarenheterna, något röriga. Men på det stora hela är det en välskriven och informativ bok som Blomqvist och Rothstein har skrivit.

Lucas Forsberg

Publicerad: 2001-07-12 00:00 / Uppdaterad: 2011-02-14 22:40

Kategori: Recension | Recension: #257

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?