[...] många år sedan läste jag boken Nätokraterna, som tar upp liknande ämnen som  ur Serial Experiments Lain. Dock mer som en modern version av [...]