Recension

: Piraterna
Piraterna Sam Sundberg och Anders Rydell
2009
Ordfront
8/10

Till attack mot Hollywood

Utgiven 2009
ISBN 9789170373206
Sidor 235

Sök efter boken

Idag, den 16:e februari 2009, inleds en rättegång mot männen som varit drivande bakom internetsajten Pirate Bay. För den som vill ha en bakgrund till rättegången finns nu boken Piraterna av journalisterna Anders Rydell och Sam Sundberg, som skriver enkelt men initierat om fildelningsproblematiken. Fildelning är i sig ett verktyg som kan användas för att dela med sig av vilken sorts digitala filer som helst. Att tekniken har blivit omstridd juridiskt beror på att så många har kommit att använda det för piratkopiering av upphovsrättsskyddat material (till exempel musik och filmer).

I fokus för boken står den svenska piratrörelsen, och dess tre olika institutioner – Pirate Bay, Piratbyrån och Piratpartiet. Författarna skildrar hur den svenska piratrörelsen successivt har vuxit fram och formerat sig till en politisk rörelse. Det är en historia som har sina rötter för många decennier sedan, med hemkopiering av musik, framförallt via musikkassetter. När datorerna börjar breda ut sig sprids kopior av program och bilder via disketter och BBS:er. Med Internets inträde blir piratkopiering allt mer utbrett tack vare olika sorters fildelningsprogram. Det som tidigt kom att bli unikt med den svenska piratrörelsen, skriver författarna, var att man inte skämdes för att man begick lagbrott. Tvärtom: man organiserade sig politiskt, och började offentligt ifrågasätta många av grundstenarna för upphovsrätt och immateriell egendom. Det utvecklar sig till en blocköverskridande politisk rörelse, som förenar allt från nyliberaler till kommunister under ett och samma paraply.

Rydell & Sundberg skriver också om upphovsrättsinnehavarna och deras reaktion på piratrörelsen. Det finns en lång röd tråd i musik- och filmindustrins agerande: de har konsekvent försökt få till stånd förbud mot all ny teknik för att distribuera och lyssna/se på musik och film (allt från kassett- och videobandspelare fram till dagens fildelningsnätverk) som skulle kunna påverka branschens vinster. Man lyckades exempelvis stoppa företaget Napster, som var tidigt ute med ett enkelt program för fildelning. Men problemen tog därmed inte slut för musik- och filmbranschen. Fildelning har idag blivit allt vanligare inte minst tack vare så kallade bittorrents – och det är på det här området Pirate Bay har vuxit till att vara en av världens allra mest populära internetsajter.

Musik- och filmindustrin kände sina vinster hotade av piratkopieringen som sådan, och företagen har också tagit strid mot den politiska piratrörelsen. Författarna till den här boken konstaterar att det främst är musikbranschen som drabbats – filmmediet utvecklas i så hög takt, och biosalonger är fortfarande så pass attraktiva jämfört med hemmabio, att efterfrågan på filmer inte verkar ha mattats nämnvärt. För musikbranschen har däremot digital distribution inneburit en betydande omvälvning från det tidigare sättet att distribuera musik, skivförsäljning. Men att skivförsäljningen dalar markant beror inte bara på piratkopiering, utan också på många nya lagliga betaltjänster för digital distribution av musik, som exempelvis Itunes eller Spotify.

Många kända artister och kulturarbetare har också reagerat på den utbredda piratkopieringen. Samtidigt visar undersökningar som Rydell & Sundberg refererar till att många artister inte tror att de alls drabbats ekonomiskt av fildelning – många tror till och med att de gynnats, därför att många fler får upp ögon och öron för dem och kommer på konserter och liknande. Ytterligare andra – allt ifrån Radiohead till Prince – har varit innovativa och utnyttjat ny teknik och nya sätt att distribuera sin musik, och också lyckats göra vinster som sannolikt är många gånger större än de annars hade kunnat tjäna.

Som framgår redan av bokens titel ligger tonvikten på piratrörelsen och dess utveckling. Den ”andra” sidan – musik- och filmindustrin, artister och kulturarbetare – finns också med i boken, men ges inte samma uppmärksamhet. Trots det lyckas författarna ge en förhållandevis mångsidig bild av en komplicerad politisk konflikt. Boken är huvudsakligen upplagd som en kronologisk skildring, med kortare utvikningar på olika teman. Upplägget fungerar bra och författarna skriver mycket skickligt och med flyt om de stridigheter som stått om upphovsrätt och fildelning – allt från polisrazzior till TV-debatter skildras i högt tempo. Till slut står vi i nutiden, inför den aktuella rättegången mot Pirate Bay. Oavsett hur den rättegången går, lär processen fortgå ett bra tag till – båda parter verkar beredda att överklaga domar som utfaller till deras nackdel.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2009-02-16 00:00 / Uppdaterad: 2010-02-17 09:26

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #3214

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?